GMH/ÍNDICE A-Z

200
1428

Infindo da Rúa dos Arcediagos.

(AHPO, Papeis do Concello, Caixa 1, exped. 1, folla solta)

capa vermella

Garcia d'Arcos .....................

MLXXX VIIIº

r Pero de Ramoyn/Estevo criado de Ares Sanin viinte e quatro mrs.

MLXXX VIIIº

&

Garcia d'Arcos .....................

MLXXX VIIIº