GMH/ÍNDICE A-Z

182

abril, 9

Na audiencia, mestre Fernando condena ao escribán Fernando Rodríguez, como fiador de Pedro González, cóengo de Xunqueira de Ambía, a pagar 28 mrs. a Afonso Vázquez. (fol. 59v)

Afonso Vasques.

Sesta feira IX dias de abril, audiençia da terça, mestre Fernando mandou por sentença a Fernando Rodrigues escripvan que dese et pagase Afonso Vasques viinte e oyto mrs. que lle devía e por que lle ficara por fiador contra Pero Gonçalves clerigo, coengo de Junqueira e que confesou que lle devía con as custas dereytas. Tests. Afonso Fernandes notario, Diego Dias, Gonçalvo de Ramuin, e que los pagara ata XII dias.