GMH/ÍNDICE A-Z

575
1351, abril, 19. Lugo

O Cabido afóralles ao alcalde de Lugo, Lope Afonso, e á súa muller e a unha voz o casal de Xiá, nas freguesías de Santiago de Meilán e Saamasas, por renda anual os primeiros beneficiarios de 100 soldos e 120 a voz.

MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 75v.

Era de mill et CCC LXXXª et nove annos, XIX dias d’abril.

Sabeam quantos esta carta virem commo nos don [Diego Fernandes], dayan de Lugo, et o cabidoo desse lugar seendo iuntados en cabidoo eno choro da dita iglesia por campaa tangida, segundo que o avemos de huso et de custume, aforamos et avervamos a vos Lopo Afonso, alcalde de Lugo, et a vosa muller, Clara Martines, por en toda vosa vida d’anbos, et a huna pessoa semellavel de vos qual o pustrimeyro de vos nomear en sua vida ou a tempo de sue finamento, o noso casal de Giae, que he dos aniversarios, con todas suas dereyturas et pertenençias, a monte et a fonte, peru quer que vaan, sub signos de Santiago de Meyllae et de Santiago de [Saamasas]; o qual casal suya teer arrendado de nos, o dito cabidoo, don Affonso Ares, thesoreyro que foy da dita iglesia; a a tal condiçon que façades lavrar et parar ben as herdades do dito casal; et avedes a dar cada anno en renda do dito casal vos, os ditos Lopo Affonso et Clara Martines, a aquel que tever os ditos aniversarios çent soldos en salvo, et a pessoa que nomear o pustrimeyro de vos no dito vervo que de, cada anno, a os ditos anyversarios çent et vinte soldos en salvo desta moneda del rey don Affoso, et que venna reçeber o vervo do dito casal por cabidoo et dar fiador que o cumpla. Et a finamento de vos, os ditos Lopo Affonso et Clara Martines, et da dita pesoa, que o dito casal fique livre et quito a os ditos anyversarios con todos los boos paramentos que y foren feytos. Et eu, o dito Lopo Affonso que pressente estou, asy reçebo o dito foro et vervo do dito casal por min et pola dita mina muller et por a dita pessoa de vos o dito dayam et cabidoo por las condiçoes que sobreditas son, et obligo min et todos meus bees para o comprir en todo segundo dito he, et demays dou-vos por fiador a don Lopo Domingues, thesoreyro da dita iglesia, que se presente et outorgante a a dita fiadoria. Et nos, o dito dayam, et cabidoo asi vos outorgamos o dito foro et vervo, segundo dito he, et por condiçon que a pessoa que o pustrimeyro de vos nomear que venna d’aquel dia que for nomeada ata hun mes reçeber o dito foro et vervo de nos, o dito dayam, et cabidoo, et dar fiador por los ditos çent et vinte soldos, se non que por esse myssmo feyto perga o dito foro et vervo. Et eu, o dito Lopo Affonso, assi o outorgo et en testemoyo desto nos las partes rogamos a Roy Gonçalves, raçoeyro de Lugo, notario publico do dito cabidoo, que feçesse desto duas cartas en hun tenor, a huna delas seellada con o seello do dito cabidoo para vos, o dito Lopo Affonso et Elvira (sic) Martines, et a outra con seu signal que a deytasse no nosso livro do cabidoo.

Testemoyas: don Diego Ferrnandes, dayan; don Fernando de Deus, chantres; don Affonso Gomes, arçidiago de Deça; don Iohan Dias, arçidiago de Sarrea; don Vaasco Rodrigues, arçidiago de Deçon; don Vaasco Dias, juys; don Lopo Domingues, thesoreyro; Iohan Dias, Iohan Ferrnandes, Thomas Gomes, Diego Martines, coengos.