GMH/ÍNDICE A-Z

630
1360, setembro, 18. Lugo

O Cabido de Lugo arréndalle a dona Sancha, durante vinte anos, todas as súas propiedades no Bierzo por renda anual de 400 marabedís.

MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 108v.

Sabeam quantos esta carta virem commo nos Lopo Domingues, iuys de Lugo, vigario geeral de don Diego Ferrnandes, dayan desse lugar, et nos o cabiidoo da dita iglesia seendo iuntados en cabiidoo por campaa tangida, segundo avemos de uso et de custume, arrendamos et avervamos a vos donna Sancha, muller d’Aras Meendes de Grandas que foy, todos quantos herdamentos nos avemos et devemos aaver et de nos tinna arrendados Lopo Peres de Castelo, morador en Villa Franca, desla Fava endeante en Vila Franca et na Portela, en Val de Tuylle de suso et de iuso, en Peeyros, en Loquia, en Naraya et en Moyna Seca, et en Vila Livre, et en outros lugares quaesquer en todo Beres, asy d’aquel cabo o Sil commo a par del, vinnas et casas, casares, formaes, praças et ortos, et outros herdamentos et foros quaesquer, deste San Iohan Babtista que ora passou da era desta carta ata viinte annos compridos. Et avedes a faser lavrar et parar ben os ditos herdamentos et vinnas et faser as casas et leixalas feytas en boo estado, et avedes-nos a dar de renda, cada anno, en pas et en salvo na vila de Lugo sen desconto ningun quatroçentos moravedis, d’oyto soldos o moravedi, desta moneda del rey don Alffonso, et se por ventura pasaren dous annos que non paguedes a dita renda, que a dita renda et vervo seia nihun, et que o dito cabiidoo vo-la possa reçeber se quiser.

Et estos ditos moravedis nos avedes a pagar commo dito he so penna das custas et dapnnos et mascabos et interee et de des moravedis cada dia por quantos dias passaren de cada hun dos ditos plazos endeante. Et os ditos viinte annos passados avedes de leixar as ditas herdades et vinnas et casas et ortos et praças livres et quitas et desenbargadas con todo los boos paramentos que en elas foren feytos a nos et a nosa iglesia et con as casas feytas.

Et eu, a dita donna Sancha, asy reçebo de vos a dita renda et vervo, et obligo min et meus bees para comprir et pagar todo o que sobredito he, et demays para vos pagar os ditos moravedis commo dito he et a penna et custas et dapnnos et mascabos se y requeçeren dou-vos por fiadores a don Roy Ferrnandes, arçidiago de Neyra, et a don Vaasco Rodrigues, arçidiago de Deçon et a don Vaasco Dias, arçidiago de Triacastela, et a don Pedro Aras, meestrescola de Lugo, todos de mancomun et cada hun polo todo. Nos, os sobreditos arçidiagos et mestrescola, que estamos presentes et outorgamos por fiadores commo dito he. Et demays eu, a dita donna Sancha, para comprir et pagar todo o que sobredito he et non yr contra elo, metome sub a iurdiçion eclisiastica da iglesia de Lugo, que me possan constrenger por sentenças de santa iglesia, quaes compriren, que cunpra et pague o que sobredito he. Et demays para faser lavrar et parar ben as ditas vinnas et herdades et faser as ditas casas e leixarlas feytas, faço para elo juramento a os santos avangeos, que tango corporalmente con minnas maos, que o cumpra et faça. Et nos, o dito cabiidoo, damos poder a vos a dita donna Sancha, que para faser lavrar et parar ben as ditas herdades et vinnas et ortos et faser as ditas casas, que possades por nos et en nosso nome demandar a o dito Lopo Peres todo los maos paramentos que nos fezo en elas ata oge este dia. Et de quanto del sobresta razon levardes ou reçeberdes nos nos outorgamos delo por entregos et ben pagados, et damos a vos, a dita donna Sancha, por livre et por quita delo. En testemoyo desto rogamos a Domingo Peres, notario publico de Lugo, que fezese desto duas cartas en hun tennor tal huna commo outra.

Que foy feyta en Lugo des et oyto dias de setembro, era de mill et trezentos et noveenta et oyto annos.

Testemoyas que foron presntes: frey Gonçalvo Eanes, vigario de nosso sennor obispo; don Ruy Ferrnandes, arçidiago de Neyra; don Vaasco Rodrigues, arçidiago de Deçon; don Vaasco Dias, arçidiago de Triacastela; don Pedro Aras, mestrescola; don Alvar Rodrigues, thesoreyro; Iohan Dias, Diego Eanes, Iohan Dias, Diego Martines, Thomas Gomes, Ruy Gomes, coengos; Alvar Dias, Pero Aras, raçoeyros na dita iglesia de Lugo ts., et outros.

Et eu Domingo Peres, notario publico de Lugo dado por la actoridade do bispo dese miismo lugar, a esto presente fuy et con as ditas testemoyas vi faser a dita donna Sancha o dito juramento et a seu rogo et dos sobreditos esta carta scrivi et puge en ela meu nome et signal en testemoyo de verdade. (+).