GMH/ÍNDICE A-Z

632
1360, novembro, 27. Lugo
O Cabido de Lugo afóralles a Fernando Pérez e á súa muller e a unha voz o casal de Laxes, na freguesía de San Pedro de Bande, polo que deberán pagar anualmente como renda a metade do labrado e criado mais 15 marabedís por foros.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 108v.

Sabeam quantos esta carta virem commo nos o cabiidoo de Lugo con outorgamento de don Lopo Domingues, iuys, vigario de don Diego Fernandes, dayan, et de don Vasco Rodrigues, arçidiago de Deçon, amiistrador do mes de dezembre en terra de Santa Alla Alta et do couto de Picato, avervamos a vos Fernando Peres, morador en Lageas, et a vosa muller, Tareyia Rodrigues, et a huna perssoa qual o postrimeyro de vos nomear, o casal de Lageas, que he da iglesia de Lugo, con todas suas dereyturas et pertenenças, casas, arvores et formaes, a monte et a fonte, per ut quer que vaan, sub signo de San Pero de Bande, en esta maneria conven a saber: que avedes vos et a dita persoa a lavrar et parar ben as herdades do dito casal et manteer as casas del en boo estado, et dedes cada anno a o amiistrador do mes de dezembro, a meatade de todo quanto lavrardes nas herdades do dito casal, dando-vos el a meatade da semente, et a meatade do que criardes promeando- vos de gaado, et han se a promear convosco o dito amiistrador de todo quanto comprir, et por foros et por porcos et por orto et por linno et por nabal et froyta avedes a dar, cada anno, quinze moravedis longos por dia de Natal, a oyto soldos o moravedi, et se algun gaado trouverdes na dita agra que non seia promeado que o levedes cabos et crianças cada que quiserdes. Et avedes a ser vasalos ser718 ventes et obedientes da iglesia de Lugo. Et quando se finar cada huna das ditas persoas que a persoa a que ficar o dito foro que o venna reçeber do dito cabiidoo ata dos meses premeyros.

Et eu, o dito Fernando Rodrigues, por min et por la dita minna muller et pola dita persoa, assy reçebo o dito vervo do dito casal de vos, o dito cabiidoo, et amiistrador sobreditos, et prometo et outorgo de o comprir et abreger, segundo dito he, por obligaçon de todos meus bees. Et nos, o dito cabiidoo, et amiistrador sobredito, asy vo-lo outorgamos, en testemoyo delo mandamos seelar esta carta con seelo de nos, o dito cabiido, et por mayor firmedoe rogamos a Domingo Peres, notario publico de Lugo, que fezese desto duas cartas tal huna commo outra.

Que foy feyta en Lugo viinte et sete dias de novenbre, era de mill et trezentos et noveenta et oyto annos.

Testemoyas: don Vaasco Rodrigues, arçidiago de Deçon; don Lopo Domingues, juys; Iohan Dias, Thomas Gomes, Diego Martines, Diego Gomes, coengos; Rodrigo Aras de Bande, Pero Affonso, fillo de Iohan Affonso de Burgo Novo; Lopo Peres, porteyro do cabiidoo ts., et outros.

Et eu Domingo Peres, notario publico de Lugo dado pola actoridade do bispo dese miismo lugar, a esto fuy presente et esta carta scrivi et puge en ela meu signal en testemoyo de verdade. (+).