GMH/ÍNDICE A-Z

281

xuño, 10

No mosteiro de San Francisco, tres particulares obríganse a devolver a Ares Agudo 600 mrs. que  reciben del. (fol. 89v)

Ares Agudo. Feita e dada.

(Et despois desto, enna dita çidade d’Ourense, enno mosteiro de San Françisco d’Ourense, día quinta feira des dias do mes de juyo, Fernando Afonso da Benposta e sua moller Mayor Rodrigues con liçençia de seu marido, que lle deu liçençia para elo, e Diego Brabo, fillos do dito Fernando Afonso e sua moller, todos tres de man comuun renunçiando etç. obrigaron a sy e a todos seus beens de dar et pagar Ares Agudo enno Paramo seysçentos mrs. branca en tres dños., dos quaes ditos seysçentos mrs. se deron por pagos et obrigaronse de lle pagar os ditos mrs. ata o primeiro día do mes de janeiro primeiro que ven. Penna dez mrs. etç. Obrigaçon forte et firme etç. Tests. Diego de Canpo et Joan do Bouteiro et Lopo Rodrigues fillo de Rodrigo Lopes de Monforte et frey Diego Ares fraire do mosteiro de San Françisco d’Ourense)*.