GMH/ÍNDICE A-Z

280
1332, marzo, 6
María Rodríguez véndelles a Diego Fernández e á súa muller todo o que ten en Sobrado, freguesía de San Pedro de Santa Cruz, por 70 marabedís.
MADRID, AHN, Carp. 1332 D/3, perg. orix., galego, gótica cursiva, 202x62 mm.

Sabeam quantos esta carta viren commo eu Maria Rodrigues, fila que fuy de Gonçalvo Rodrigues de Recesen, vendo a vos, Diego Ferrnandes de Neyra et a vosa muller Tareyia Ferrnandes, quanta herdade et voz eu compley en Sobrado, a quall eu compley de Dominga Peres dita Raboya, a montes et a fontes, et en todolos lugares que a vos y posades achar, asy commo vay su syno de San Pedro de Santa Clus, et reçebo de vos por ella en preço seteenta maravedis dos dineiros da moneda del rey don Affonso, dos quaes me eu outorgo por ben pagada, et outorgo por min et por todas minas boces a fazervo-la de pas a todo tenpo de quen quer que vo-la quiser demandar.

Feyta a carta VI dias de marçeo, era de mill et CCC LXX anos.

Testemoyas: Affonso Peres de Francos, et Lourenço de Labruyo, Gonçalvo Fernandes, iuys da Prova de Ne[yra]; et Aras Peres, [alfayate].

Et eu Garçia Testo, notario na Prova de Neyra en lugar de Fernan Fernandes notario publico del rey en esta Prova sobredita, escrivi esta carta por huna nota que iazia enno registro de Rui [...], notario que foy deste lugar sobredito, et puge en ella meu synal que he a tal semelavile o de [...]is en testemoya de verdade. (+).