GMH/ÍNDICE A-Z

265
1330, xuño, 21. Lugo

Afonso Rodríguez, clérigo do coro, asígnalle ao Cabido dous marabedís anuais para un aniversario.

MADRID, AHN, Cód. 1042 B, fol. 65v.

Era de mill et CCC LXVIIIº annos et quotum XXI dia de juyo. O dayan et o cabidoo quitaronse do aniversario que avian enno casal de Marçelle, que Affonso Rodrigues vendeu a seu hirmao, Affonso Rodrigues, et a sua muller Dominga Lourença, o qual esta Dominga Lourença vendeu a Aras Fernandes, scrivan, et por que este Affonso Rodrigues, clerigo do coro, era tiudo de faser este casal de paç a a dita Dominga Lourença et lo vendera sen carrega ninguna, assignou logo a o cabidoo, o dito Affonso Rodrigues, por XV soldos que avian de dar pe-llo dito casal que ouvesse dous moravedis longos cada anno pe-lla sua casa da Triparia por senpre iamays.

Testemoyas que presentes foron: don Fernan Aras, dayan de Lugo; don Fernando de Deus, chantre; don Pedro Ruys; don Aras Peláez, thesoreyro; Andre Peres, Aras Peláez, Lopo Rodrigues, Affonso Gomes, coengos de Lugo; Andreu Peres, Pedro Migueles, Francisco Guillelmes, Roy Vasques, Domingo Eanes, et todos os outros coengos do aniversario ts.

Eu Jacome Eanes, notario publico, a esto pressente foy en mina presença esta carta fis escrivir, et a rogo do dayam et do cabido et do dito Affonso Rodrigues puge en ella meu nome et meu sinal en testemoyo de verdade. (+).