GMH/ÍNDICE A-Z

180
1329, abril, 10
venda

María Iáñez do Couso (freguesía de Santiago de Gustei) e o seu fillo Tomé Iáñez véndenlles a Miguel Pérez, carpinteiro, e á súa muller, Mariña, moradores en Gustei, dúas leiras de herdade sitas nese lugar, por 20 libras.

ACOu, Escrituras XIV, 27

Sabeam quantos esta carta virem que eu Maria Anes do Cousso que é friiguisia de Santiago de Gostey e eu Tome Anes seu fillo, por nos e por todas nossas vozes vendemos e logo por esta carta entregamos a vos Miguel Perez carpinteyro morador en Gostey e a vossa moller Mariña e a toda vossa voz para senpre duas leyras de herdade que nos avemos na dita friiguisia no lugar a que chaman Lagea, et huna delas iaz entre a de Domingo Paez pixoteyro e a do casar que foy de Mariña Aras que ora he do cabidoo d’Ourense e en fondo fer no rio e en çima entesta na do mosteyro de Boveda, et a outra leyra iaz entre a da dita Mariña de Vila Arnaz e a de Domingo dos Boys e fere na do dito moesteyro de Boveda e entesta na da egleia de Gostey. Vendemos a vos as ditas duas leyras com suas entradas e seydas e con seus dereytos e perteenças de dezemo a deus e livres doutro enbargo, assy que vos e toda vossa voz aiades elas des aqui en deante en jur derdade para por senpre e façades delas toda vossa voontade livremente, e outorgamos que somos bem pagados de todo o preço que a nos e a vos aprouvo por elas, convem a saber viinte libras da moeda portuguesa de que contan quareenta par de diñeiros novos por tres libras, et obligamos nos e todos nossos beens gaanados e por gaanar a deffender vos e toda vossa voz a dereyto con as ditas leyras, et renunçiamos que nunca veñamos contra esto que sobre dito he nen possamos dizer o contrario delo por nos nem por outro en juizo nen fora del. Et quen quer da nossa parte ou da estranya que contra esta carta que vos nos mandamos fazer de nosso grado veer en parte ou en todo aia a yra de deus e peyte aa voz del rey por nome de pena viinte moravedis e a vos ou a vosa voz quanto vos demandar dobrado e a dita pena pagada ou non esta carta e vendiçon sobre dita ficar senpre firme. Feyta a carta en Ourense dez dias dabril, era de mill e trezentos e seseenta e sete annos. Testemunyas. que a esto foron presentes Lourenço do Rego, Pero d’Oseyra baldreeyro, Affonso outrosy baldreeyro da rua do Baño moradores en Ourense, Estevon Fernandes de Gostey morador en Gostey.

Eu Lourenço Domingues notario en Ourense porlla egleia desse lugar foy presente a esto que sobre dito he e o escrivo e puge y meu nome e meu signal en testemunyo de verdade que tal he.

(sinal)