GMH/ÍNDICE A-Z

335
1356, xullo, 31
doazón

Eufemia Pérez e os seus fillos dóanlles a Lopo Rodríguez de Sabadelle e ao mosteiro de Xunqueira de Espadanedo, por metade, unha leira en Soutelo, "en avinça e ressarçemento" dunha leira en Soutovello.

ACOu, Escrituras X, 26

Sabeam quantos esta carta viren que eu Ouffemea Peres moller de Pero Yanes que foy de Casdalvyte e eu Roy Peres seu fillo e eu Lourenço Yanes de Bueyros en nome de Maria Martines miña moller, filla que foy dos ditos Pero Yanes e da dita Ouffemea Peres, a qual prometo e outorgo de dar a outorgamento desta carta su obrigaçon de todos meus beens, damos a vos Loppo Rodrigues de Sabadelle escudeiro que sodes presente por vos a en nome do moesteiro de Santa Maria de Junqueyra d’Espadanedo, a anbos e dous de por meo, todo aquel jur e voz e auçon e dereito que nos e cada huun de nos avemos en huna leyra de terreo con todos seus dereitos e perteenças hu quer que ella vaa, et con todas suas entradas e seydas, a qual leyra iaz no lugar que chaman Soutello, et a qual iaz de huna das partes cabo outra de Domingo dos Moynos et cabo outra de Martin Domingues de Parada, et en çima topa no camiño et en fondo na herdade do casar de Sabadelle o Pequeno. Et a qual leyra he de disemo a deus, livre e quite de todo outro enbargo e carrego ninhuun. Et esto vos damos en avinça e en reffasemento por huna leyra de terreo que os ditos Pero Yanes e eu a dita Ouffemea Peres venderon a Johan Fernandes de Moesteyroo e a sua moller Mariña Fernandes que foy, que iaz no lugar que chaman Soutovello, que da freguisia de Sam Martiño de Sabadelle, et a qual leyra foy do cassar de Casdalvyte, asy que vos e o dito moesteiro façades da dita leyra que vos damos toda vosa livre propia voontade e o que vos aprouver asy commo de vossa cousa propia \+/. Et renunçiamos que non possamos contra esto que dito he diser nen alegar o contrario por nos nen por outro en juyso nen fora del e se o disermos que nos non vala. Et he posto ontre nos as ditas partes e vos o dito Loppo Rodrigues que qual quer de nos e de vos que contra esto veer peyte aa outra parte por penna çen mor. de brancos e aa voz del rey outros tantos, et a penna pagada ou non que esta carta fique firme para senpre e as coussas que en ella som contiudas que valan. Et eu o dito Loppo Rodrigues que soon presente por min e en nome do dito moesteiro e para el asy reçebo de vos a dita Ouffemea Peres e Ruy Peres e Lourenço Yanes a dita leyra de terreo para senpre pelas condiçoens sobre ditas e cada huna dellas. Et desto nos as ditas partes rogamos e mandamos a Viçente Suarez notario d’Ourense que fesese esta carta e a dese ao dito Loppo Rodrigues con seu nome e signal. Esto foy en Ourense, trinta e huun dias do mes de julio, era de mill e tresentos e noveenta e quatro annos. Testemoyas que a esto presentes foron Martin Anes de Piosello e Pero Vidal morador en Sabadelle e Johan Fernandes home do dito Lopo Rodrigues.

Et eu Viçente Suarez notario poblico da çidade d’Ourense polo bispo e pola igleia desse lugar que a esto presente foy e o escrivy e meu nome e signal aqui fige que tal he.

(sinal)

+ Et para todo esto asy conprirmos e aguardarmos obrigamos vos todos nossos beens gaañados e por gaanar. Et esto non he enpeesca por que foy erro de min notario quando esta carta scrivy ao siginal da crus de çima para esta. Viçente Suarez.

[reverso] Carta da leira de Soutelo que he na freguesia de Sabadelle.