GMH/ÍNDICE A-Z

210

abril, 22

O abade da Trindade outorga poder para que se cobren as sisas de Seixalbo. (fol. 67)

En este día e por estas tests. o dito abade deu poder conprido a Estevo Yanes e Martin de Calvo e Martin Brabo e aos outros que con elles feseran obrigaçon das sisas para que podesen demandar as sisas de Seixalvo e pinorar por elas etç. Poder abastante etç.