GMH/ÍNDICE A-Z

539
1434decembro, 28
O pregoeiro Domingo Fernández adxudica un “retallo” de pano vermello a Mencía Gómez por 115 mrs. (fol. 169)

Domingo Fernandes.

En este día, Domingo Fernandes pregoeiro feso venda et remataçon de huun retallo de panno vermello en Meçia Gomes por çento et quinse mrs. branca en tres a pedimento de Joan de San Lourenço, et deu fe o dito pregoeiro que frontara con o dito panno Alvaro Afonso da Fonteyna et Alvaro Afonso que mandara frontar con el a Joan de Lariño (...) praseo de terçeiro día que o remía (...) dapno. Tests. Martin Brabo, Estevo Anes de Seixa(lvo) et Garçia de Cobreiros. (fol. 169)