GMH/ÍNDICE A-Z

13

a
xaneiro, 5

Abrahán de León e Pedro Fernández de Porzomillos, notario, solicitan ao xuíz Lois González a demanda pública das alcabalas do presente ano, pasándose a darlle público pregón. (fol. 4)

Abraan de Lion e Pero Fernandes.

En este día Abraan de Lion et Yuda et Pero Fernandes de Porçomillos notario presentaron a Loys Gonçalves hun recudimento da alcavala dos viñoos da dita çidade deste dito anno; pediron ao dito juis que lle mandase recudyr con a dita alcavala e o dito juis diso que asi o mandava e que mandava apregoar o dito recudimento que lles recudisen asy con ela. Tests. Gonçalvo Yanes mercador e Estevo Fernandes e Garçia Vasques.