GMH/ÍNDICE A-Z

5

xaneiro, 2

Na Praza do Campo preséntase ante os xuíces unha carta do bispo, ordenándose darlle pregón. (fol. 2v)

En este día enna Praça do Canpo, ante Loys Gonçalves juis, foy presentada esta carta do obispo dOurense et mandoua apregoar a pedimento do dito provisor etç. Tests. Martin Peres de Trella et Estevo Fernandes, Gonçalvo Yanes, Afonso de Meende.