GMH/ÍNDICE A-Z

543-2
1434s/d
Notas incompletas. (cara interior da portada)

 
(...) de Seoane criado comigo /           sabean
    (...) III .-              /            quantos

        (...) de Domingo Paas para os de Estevo Fernandes de         (...) et de Seoane da(...) de (...)
        (...)
        que lle colleron a froyta do seu lugar da
        Fonte do Loureiro que tiña de Vasco da(...)
        que esta enna dita freigisía de San (...)
        Gillaao de Roçoos.

    que pasou por min de Pero Sardo, de Joan do Pumar
    que lle aforou

    outro que pasou por Nuno Gonçalves ante tres ou quatro annos (portada interior).