GMH/ÍNDICE A-Z

E2-12
1435, abril, 28
Reunido o Concello na sala capitular da Catedral, establécese contrato cos carniceiros Afonso Caldelas e Fernando Ramos. (fol. 7v)

Os carniçeiros.

E despois desto, enna dita çidade d’Ourense, día quinta feira, viinte e oyto dias do dito mes de abril (presentes)* enna çidade d’Ourense, enno cabido da iglesia catredal do señor San Martiño, presentes y en conçello Garçía Dias d’Espynosa et Alvaro Afonso da Fontey(na) et Loys Gonçalves e Estevo Fernandes e Gomes de Chantada rejedores et Pero Fernandes e Afonso Anriques juises, logo todos tomaron por carniçeiros con as condiçoens que estavan ordenadas Afonso Caldelas et Fernando Ramos, et (os)* que mandavan Afonso Anriques que tomase dos maravedis dos pedidos ata mill pares de brancas e que lles llas dese, et todos asy consentiron. (fol. 7v)