GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Fragmentos de notarios

D71C
1459, abril, 12
Ao non poder deter outra persoa, os alcaldes conceden o arresto domiciliario do dito Gómez de Monterroso na casa do arcediago Xoán González de Deza. (fol. 26v)
En este día os ditos alcalldes diseron que por quanto non poderan aver a outra (- - -) para a prender, que mandavan ao dito Gomes de Monterroso que se fose a casa de seu dono o arçediano et que donde non partise sen sua liçençia et mandado, para elles averen a outra parte se a podesen aver, et donde non que averian en elo seu acordo et farian aquello que con dereito devesen e non parase ao dito carçare sopenna de se dar por reyaa. Tests. Gomes de Ribadiso, Pero Ares, Fernando Afonso da Torre.