GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Fragmentos de notarios

A5
1378, decembro, 20
Inés Pérez e o seu fillo Gómez Iáñez, de Santa María de Melias, subaforan a perpetuidade a Francisco Martínez e a súa muller un lugar nesa freguesía con condición de pagaren os foros ao señorío e a eles sete brancas anuais. (fols. 4v-5)
Sabeam quantos esta carta viren que eu Eynes Peres, moradora en Casas de Nayan, que he en freguesia de Santa Mariña de Melles da(...) o Mino, em terra d’Agiar, e Gomes Eanes meu fyllo e de Johan Migees da Silvaa que foy, damos e
outorgamos a foro a vos Françisco /Martines, morador en Vameo de Meogo, que he em freguesia de Santo (...)\ e a vosasa moller Orraca (...)* Gonçalves e a toda vosa vos para (...) o nosso lugar de Jurdame, que he enna dita freguesia, o qual lugar eu a dita Eynes Peres guaaney con Johan Migees meu marido que foy. Aforamos vos
o dito lugar a monte e a fonte con todas suas entradas e seydas e con todos seus dereytos e jures e perteenças (...) vaam, por tal pleito e condiçon que o lavredes e paredes ben (...) que non defalesca por mingoa de lavor nen por maao (...) et que façades del os fororos e dereitos ao se(...) e nosa vos somos teudos de faser por a carta do fo(...) et que dedes del a nos e a toda nosa vos (...) dia de Sam Martiño (...) (fol. 4v)
e reyses, gaañados e por gaañar para vos anparar e defender senpre a dereyto con este foro que vos fasemos. Et eu o dito Françisco Martines que soon presente, por min e por a dita miña moller que non he presente e por toda miña vos, asy o reçebo de vos a dita Eynes Peres /e Gomes Anes\ o dito lugar que /nos\ (me)* aforades por a maneira e condiçoens sobre ditas e por cada huna dellas, e para lavrar e parar bem as ditas herdades do dito lugar e o morar e manteer e pagar cada anno o dito foro /das ditas VII brancas\ por o dito dia e conprir e agardar as condiçoes desta carta e cada huna dellas obrigo a vos todos meus bees movilles e reyses gaañados e por gaañar et se quiserdes vender etç., et he posto ontre nos as ditas partes que a parte de nos que contra esto pasar e o non conprir e agoardar que peyte aa outra parte que en elo quiser estar e (o non)* conprir e agoardar por nome de penna cem mrs. de dños. brancos e a vos (del) rey outros tantos, e a dita penna pagada ou non esta carta e (...) fique firme e valla para senpre. Feyta a carta a Joan Garçia de (Melles)* (...) de Melles, quarta feira, XX dias de desenbro, era de (...) quatroçentos e des e seys annos. Tests. que foron presentes Garçia Peres (...)* e Joan Migees do Sobrado e Affonso Neto e (...) de Melles e Fernando Afonso (...) (fol. 5)