GMH/ÍNDICE A-Z

61

1418, xaneiro, 2.
Nomeamento e xuramentos feitos polos alcaldes Martín Galos e Juan Ares.

Dous dias do mes de janeiro. Sabean todos que seendo o conçello et regidores jurados et omes bõos da çidade de Santiago, juntados enno moesteiro de San Paayo d’Antes Altares, por crida de anaffil segundo que han de custume presentes ende Martin Serpe et Martin Galos, Alvaro Afonso Juliate, Afonso Fernandes Abril, Fernan Gonçalves do Preguntoiro, Gomes Rodriges, bachiller en Decretos et Juan Ares da Cana, jurados et regidores da dita çidade et en presença de min Rui Martines, notario publico jurado da dita çidade et dos testemoyas infra scriptos; enton Pero Eanes Abraldes, que presente estava por mandado do dito conçello et regidores jurados et omes bõos tomou juramento sobre la signal de Cruz en lugar de Santos Avangeos dos ditos Martin Galos et Johan Aras por alcalles enna dita çidade este dito anno que eles ben et verdadeiramente usarian do dito ofiçio de alcaldia et guardaria serviço de noso señor el rey et do dito señor arçobispo et de sua iglesia de Santiago et obedeesçerian suas cartas et mandado et amarian prol et onrra da dita çidade et visiños et moradores dela et a guardarian dereito et justiça a o grande et a o menor et os sobreditos // Martin Galos et Juan Aras asy o juraron et prometeron de faser et conprir et feyto o dito juramento o dito conçello et regidores jurados et omes bõos disseron que reçebian et reçeberon por alcalles da dita çidade a este dito anno a os sobreditos Martin Galos et Johan Aras. Testemoyas que a esto foron presentes Fernan Aras Xarpa, Vaasco Fernandes Troquo, Migell Rodriges do Vilar, Juan Aras Chanteiro, Juan Rodriges do Çiquẽelo, visiños da dita çidade.