GMH/ÍNDICE A-Z

354
1337, maio, 28. Lugo
O tesoureiro e Fernando Domínguez afóranlles a Domingo Ferreiro e á súa muller e a unha voz unha casa con horto e cortiña por renda anual á igrexa de Valonga da cuarta parte dos novos e 12 soldos.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 26v.

Sabeam quantos esta carta viren commo eu Aras Pellaes, thesoreyro da iglesia de Lugo et prestameyro da iglesia de Sancta Maria de Valonga, et Fernan Domingues, prelado desa iglesia, con outorgamento do dayam et cabidoo da iglesia de Lugo, damos avervo et aforamos a vos Domingo Ferreyro et a vosa muller Tareysa Eanes, et ha huna pesoa semellavele de vos qual o postrimeiro de vos nomear, huna casa con sua cortina et con seu orto, commo fere na herdade dos Herdeiros, et de testa na herdade que ten Pedro Aras, a qual cortina et casa et orto vos avervamos a a tal raçon que a lavredes et paredes ben, et dedes cada anno, a a sobredita iglesia de Valonga, a quarta dos novos que Deus der enna dita herdade et orto, et cada anno, por la dita casa, doçe soldos desta moneda del rey don Affonso, que façen quatro dineiros novees tres soldos, et pagarlos por Natal. Et a vosa morte et d’aquella pesoa que vos nomeardes deve aficar a dita casa et çelleyro et orto livres et quitos a a dita iglesia de Valonga con todos los boos paramentos que y foren feitos et con a dita casa feita. Et este vervo non avedes vender nen supinorar a nehun ome poderoso.

Et eu Afonso peres de Pumarega, que estou presente, asy reçebo de vos, thesoreiro et Fernan Domingues, en nome dos sobreditos Domingo Ferreyro et Tareiya Eanes, o vervo et foro das ditas casa et cortina et orto, et da pesoa que for nomeada, et obligo min et todos meus bees para pagar cada anno os ditos dineiros et conprir todo esto que dito he. Et por que esto seia çerto nos as ditas partes con outorgamento do dayam et cabidoo sobreditos rogamos a Ruy Fernandes, notario publico de Lugo, que feçese ende esta carta.

Que foy feyta en Lugo XXVIIIº dias de mayo, era de mill et CCC LXXVº annos.

Et eu thesoreyro sobredito por mayor firmidoe seeleya de meu seelo pendente.

Testemoyas: don Alvar Dias, archidiago de Sarra; don Ppedro Roys, archidiago de Deçon; Vasco Dias, coengo de Lugo; Iacome Eanes et Iohan Eanes da Cruz.

Et eu Ruy Fernandes, notario publico de Lugo dado por auctoridade do bispo desse miismo lugar, a esto presente foy et a rogo das partes sobreditas esta carta en mina presenza fiz escrivir et puge en ella meu signal en testemoyo de verdade.