GMH/ÍNDICE A-Z

A38
1380, setembro, 5

Testamento de frei Rodrigo Babío de Izás, no que ordena ser enterrado no mosteiro de Santiago de Lousada, sinala débedas e fai mandas a varios particulares, ao dito mosteiro, ás igrexas de Castro e de Santa María do Bendilló, a San Francisco de Ourense e ao hospital de Portomarín. (fols. 27v-29)

Enno nome de deus amen. Sabeam quantos este testamento viren que eu frey Rodrigo Babio de Izaas, jazendo doente enno meu corpo de doença qual deus tevo por bem de me dar, pero con todo meu sysso e con todo meu entendemento conprido qual deus tevo por bem de me dar, pero temendo me de morte que he coussa natural que todolos do mundo avemos de passar, e por tal que depoys de miña morte non veña contenda ontre alguuns sobre meus bees, por ende faço e ordeno delles meu testamento e miña pustrimeira vontade valedeira para senpre em esta maneira, convem a saber. Primeiramente mando e /dou\ a miña alma a deus padre que a conprou por o seu sangue santo precioso e rogo a virge Santa Maria sua madre que seia miña avogada con todolos santos e santas da groria do pareysso, que lle rogen por min que me queira perdoar. Iten mando que se me eu finar desta doença que (en)teren o meu corpo enno mosteiro de Santyago de Lu(sada). Iten mando y con migo Vº fanegas de pam p(...) de disemo. Iten mando a Santa Maria de Carvaledo (...) de pam por (friya) de disemo. Iten mando (...) fanegas de pam (...) (fol. 27v)
Iten mando a Pero Martin, clerigo de Sam Romaao, huna fanega de (...) Iten mando a Gomes Peres IIIIº fanegas de pam. Iten mando a Santa Maria da (...) outra fanega. Iten mando a iglesia de Castro media fanega de pam. Iten m(ando) a Santa Maria do (Bimiedo) huna e media fanega. Iten mando que o dia que me emterrem enno dito mosteiro que digam huna minssa cantada em Santa Maria Mada(...) que esta em Lussada. Iten mando aos frayres de Sam Francisco d’Ourense huna fanega de pam. Iten mando a Mariña Anes e a Johan Garçia VI fanegas de pam. Iten mando a Fernando Valles II fanegas de pam. Iten mando a Pero huna fanega e media. Iten mando que dian a Maria Afonso (huna)* VI libras para huna /+\ pel /Iten mando aos freyres do espital de Portomarin L mrs. para huna pitança\. Estas son as devedas que eu frey Rodrigo devo: primeiramente devo ao comendador de Portom(arin) quatroçentos e LXXV mrs. curtos. Iten devo a domingo salgueiro XX e IIIIº libras de huna vaca. Iten devo a Mariña Anes e a Johan Garçia XXXVI mrs. e tres dños. Iten les devo hun toucino. Iten devo a Mariña Anes IIIIº varas de valençiana. Iten devo a Johan Garçia tres /varas\ de pricote. Iten devo a (Rodrigo) huna capa de pricote. Iten devo a Fernando Valles huna capa de de pricote. Iten devo a Pero de de Carvaledo huna saya de pricote /e mando que lle den II fanegas de pam\. Iten devo a Johan Rodrigues de (...)go VIIIº libras e media. Iten devo a Martin Domingues de Costella XII mrs. (...) a Johan Martines de Carrazedo CC mrs. que me emprestou (...) a Martin Anes notario hun touçiño. Iten devo a moller (...) coytelleiro III mrs. (...) som as devedas que a min devem: primeiramente (...)da (dossoris) /Johan Peres (de ...)*\ (tresentos)* mrs. /longos\ e estes (tresentos)* (...) (fol. 28)
(...) me deve Orraca Gonçalves, moller que foy de Gomes Peres da Mer(...) tres mrs. e dous coroados e tres fanegas de centeeo. Iten me deve Fernan Pousada de hun lugar que tem da ordem de quatro annos huna fanega de pam cada anno e quatro mrs. de cada anno /desto X VI mrs.\ Iten deve Estevo d’Avellaas Vº mrs. e medio. Iten deve Fernando Anes d’Abroçiños IIIIº fanegas de pam e quatro mrs. do lugar d’Afonsym dum anno. Iten me deve Gonçalvo Peres de Beyro X mrs. e VI fanegas de pam de hun lugar que tem da ordem e deve de tres annos. Iten deve Joan Domingues de Fontaao e seus yrmaaos (XII)* /VIII\ fanegas. Iten me deve Martiño Anes notario tres fanegas de pam. Iten me deve Gonçalvo Fernandes de Minssa (huna)* /duas\ fanega de pam (e XX soldos)* /Vº libras\. Iten deve o que lavrou o lugar de Corvelle huna fanega de pam /XX soldos\. (Iten deve Afonso Peres e Joana Rodrigues do lugar de Saa VII teegas de millo e esta huna leyra a segar)*. Iten Lourenço de Saa o que se con a filla de Marcos de Cor(...) tevo huna meda e mallou sen min. Iten /me\ deve Vasco Gomes (...) (cen)* /(cento e L)* CC mrs.\ mrs. de longos do couto d’Orvam de (...), mando que os aja o comendador e que se entrege por esta (...) (e mays)* do tenpo pasado e o mays destonce d(...) que andamos. (Iten me deve Afonso Fernandes)* / deve (...)\ (...) fanegas e media (...) de (...) (fol. 28v)
+ Iten mando que se algun veer disendo que lle eu alguna cousa d(evo) des doze mrs. a (riba)* juso (...)* fasendo por elo verdade e (...) a deveda a a pesooa mando que lla pagem.
+ Iten mando a Costança Afonso IIIIº fanegas de pam. Iten mando aldonça afonso IIIIº fanegas de pam. (Iten)* mando a Eynes Peres IIII fanegas de pam. Iten mando que paguen a Maior VI mrs. das teeas que me teçeeo.

Feyto foy este testamento quarta feira, Vº dias de setenbro, era de mill e quatroçentos e des e oyto annos. Tests. que foron presentes Pero Martin, clerigo reytor da iglesia de Sam Romaao, e Joan Garçia e Fernan Valles e Afonso Rodrigues (mora)* e Fernando Domingues, moradores en Lura(...) e Estevo de Canbeeo e Fernando do Rio e Gonçalvo Anes de Ferreiros e Francisco Anes e outros e Gonçalvo Peres de Meogo de Villa e Johan Garçia e Rodrigo Afonso e outros.
Som tests. do que deve frey Rodrigo Afonso, Joan Martin de Carrasedo. Era supra. (fol. 29)