GMH/ÍNDICE A-Z

282
1332, abril, 23. Lugo
O bispo de Lugo afóralles a Pedro Eanes e Pedro Fernández todo o que ten en Santa María Madanela de Sabarei por renda anual de 10 oitavas de pan e a obriga de construír unha casa.
MADRID, AHN, Carp. 1332 D/4, perg. orix., galego, gótica cursiva, 134x170 mm.

Sabeam quantos esta carta viren commo nos don Iohan por la gracia de Deus, obispo de Lugo, afforamos a vos Pedro Yanes dito Çevada, visino de Lugo, et a vos Pedro Ferrnandes [...] en toda vosa vida, toda quanta herdade avemos enna [...] de Santa Maria Magdenela de Samaree con suas dereyturas et pertenenças quantos y avemos ou devemos [por aver] a tal condiçon que a lavredes et tiredes de monte, et façades huna [cassa] en hun formal d’esses que y han, et nos dedes cada anno en Lugo en salvo, des oytavas de pan, as duas partes de temporao et a terça de serodeo. Et depoys de vossos dias que nos fique nossa herdade libre et desenbargada con todas as boas paranças que y foren feytas. Et nos avemosvos anparar de força et deffendervos [...] a todo tempo. Et eu, Pedro Yanes et Pedro Fernandes, sobre ditos obligamos por nos et por nossos bees de complir este foro et pagar esta renda segunt se aqui conten. Et por que isto seia çerto nos, lo bispo sobredito, mandamosvos dar esta nossa carta [aberta] et seellada con nosso seello.

Dada en Lugo XXIII dias de abril, era de mill CCCos LXXª annos.

A qual herdade vos damos [...] meo Fernandes Fernandes.