GMH/ÍNDICE A-Z

150

1433, xullo, 22. Lugo.
Testemuño dunha cláusula do testamento do cóengo Xoán Díaz pola que lle  concedeu ó Cabido de Mondoñedo o seu foro do lugar de Adelán, coa carga dun aniversario anual pola súa alma e pola de súa irmá Urraca Díaz.
A, perg., con signo notarial, de 275 x 331 mm. Letra semigótica.

Enno nome de Deus. Amen. Anno do nasçemento de noso sennor et saluador Jesucristo de mill et quatroçentos et triinta et tres annos viinte et dous / dias do mes de julio. Enna çiudade de Lugo por ante don Juan Montero coengo et juys ordinario enna iglesia de Lugo et vigario geeral enno / spiritual et tenporal enna dita çiudade et iglesia et obispado de Lugo por lo moyto onrrdo padre et sennor don Fernando por la graça de Deus et da santa Iglesia de / Roma obispo de Lugo en presença de min Ares Peres notario publico da dita çiudade de Lugo por la autoridade do sennor obispo et iglesia de Lugo et das / testemoyas juso scriptas paresçeu y Diego Aluares coengo enna iglesia de Mondonedo et procurador que disso que era do dean et cabidoo da dita / iglesia de Mondonedo et requireu et pedeu ao dito juys et vigario enna dita çiudade et iglesia de Lugo que por quanto por min o dito notario passara / hun testamento que fesera Johan Dias de Cordido coengo que foy enna dita iglesia de Lugo que eu o dito notario logo presentey ante o dito juys et / vigario a pedimento do dito Diego Aluares o qual foy feito et outorgado por el enna dita çiudade de Lugo a des et sete dias do mes de mayo / et anno sobredito de mill et quatroçentos et trinta et tres annos et testemoyas del Fernan Rodrigues raçoeiro enna dita iglesia de Lugo et Diego Mendes notario / da dita çiudade et Roy de Goyos et Afonsso Fernandes alfayate et Vaasco Fernandes criado de Nunno Gonçales coengo de Lugo et Fernan Lopes criado de Gonçaluo Mendes / mercador et Roy Vaasques de San Lourenço d-Aguiar criado do dito Juan Dias coengo vesinos et moradores enna dita çiudade de Lugo enno qual / dito testamento se continna entre las outras cousas en el contiudas hua clausula por que o dito Juan Dias coengo de Lugo mandara ao cabidoo da dita / iglesia de Mondonedo o foro do seu lugar de Adelan et que disesen por sua alma et de sua yrmaa hun aniuersario de cada anno segundo / que se por el paresçia o thenor da qual dita clausula he este que se sigue: “Et mando o foro do meu lugar d-Adelan ao cabidoo da iglesia / de Mondonedo et que me façan por el hun aniuersario de cada anno por dia de San Jurjo d-abril ou por dia de San Jullao et de santa Base/llissa por la minna alma et de minna yrmaa Orraca Dias”. Et porque ao dito cabidoo da dita iglesia de Mondonedo pertenesçia de auer o traslado / da dita clausula en publica forma et se entendia de aproueytar dela para en guarda de seu dereito et para auer o dito foro segundo que lles lo man/dara o dito Juan Dias coengo por lo dito seu testamento que mandase a min o dito notario que sacasse del o traslado da dita clausula et lles lo dese signa/do en publica forma et que ao traslado que eu asy da dita clausula do dito testamento sacase que fosse signado de meu signo que dese / et outorgase et entreposesse a el sua autoridade et de quen que valuesse et fesesse fe en juyso et fora del ondequer que pareçese assy / commo se fosse o dito testamento propio original mesmo en que se contina a dita clausula. Et o dito juys et vigario visto o dito testamento et a dita / clausula en el contiuda et a petiçon do dito Diego Aluares coengo que era justa mandou a min o dito notario que sacase del o traslado / da dita clausula et disso que daua et deu et outorgou sua autoridade et entrepoyna et entreposo seu decreto ao dito traslado que eu o dito nota/rio da dita clausula do dito testamento sacase que fosse signado de meu signo que valuesse et fesesse fe en qualquer çiudade vila ou lugar / ondequer et ante qualquer que paresçese en juyso et fora del asy commo se fosse o dito testamento propio original mesmo. Que foy feito et sacado este / traslado enna dita çiudade de Lugo dia et mes et anno sobreditos. Et porque he çerto o dito juys et vigario poso aqui en este dito traslado seu / nome et eu o dito notario figue y ho meu signo segundo que aqui adeante conten a pedimento do dito Diego Aluares coengo. Testemoyas que foron pre/sentes don Martin Vidal dean enna dita iglesia de Lugo et Pedro Lopes coengo da dita iglesia et Lopo Dias de Goyos et outros. Johanes Montero judex lucensis. (Rúbrica).

Et eu Ares Peres notario publico da dita çiudade de Lugo por la autoridade do sennor obispo / et iglesia de Lugo a esto que sobredito he con as ditas testemoyas presente foy et este tras/lado da dito clausula do dito testamento do dito Juan Dias coengo por mandado et autoridade que / a el deu o dito juys et vigario a pedimento de dito Diego Aluares coengo o escriui et puge en el / meu nome et signo en testemoyo de verdade. Ares Peres notario (Rúbrica). (Signo).

(Reverso):
H. xxv. M. iii.n. 29. Traslado da clausula do testamento de Juan Dias coengo.