GMH/ÍNDICE A-Z

688
1368, maio, 20. Monforte

Elvira Eanes confirma un foro que o seu esposo -como procurador daquela obtivera da igrexa de Lugo. Non se detalla a localización dos bens aforados.

MADRID, AHN, Cód. 417 B, fols. 109v-110r, traslado ao Libro do Cabido polo notario Arias Pérez: 1368-VIII-28.

Era de mill et quatroçentos et seys annos, viinte dias de mayo. Sabeam quantos esta carta virem commo eu Elvira Eanes, muller de Rodrigo Afonso do Tendal, visinno de Monforte, con outorgamento do dito Rodrigo Afonso, meu marido, que esta presente, outorgo et aio por firme agora et d’aqui adeante hun enprasamento et foro que o dito Rodrigo Afonso, meu marido, ten feyto con o moyto onrrado padre sennor dom frey Pedro Lopes da orden dos preegadores, por la gracia de Deus et da santa iglesia de Roma, obispo de Lugo, et dou et outorgo a o dito sennor obispo et a a sua iglesia cathedral todas las herdades, cassas et arvores et vos et padroadigos que paresçer enna carta de enprasamento et foro que con el feso o dito Rodrigo Afonso, meu marido, et que lle el deu et outorgou en meu nome polla dita carta de enprasamento, et renunçio toda vos et auçion et dereyto que eu aio et de dereyto perteesçe d’aver ennas cassas et herdades et arvores et vos et padroadigos que o dito Rodrigo Afonso, meu marido, enprasou por minna carta de procuraçon con o dito sennor obispo, et tiro a min et a toda minna vos do iur et possison et propiedade dellas et ponnoa enno sennor et enna dita sua iglesia que as aia, segundo se conten enna dita carta de foro et enprasamento que entre nos et o dito sennor obispo he feyta, et prometo a Deus et a a boa fe que nunca en vida nen a a morte passe nen vaa contra o dito enprasamento eu, nen outro por min, en iuyso nen fora del, et se o feser outorgo et queto que me non valla, et demays que perga por nome de penna et interee mill moravedis desta moeda husual, a des dineiros cada moravedis, os meos a parte querellosa et os meos a a vos do conde don Fernando, et a penna pagada ou non que esta carta et quanto en ella he contiudo seia firme et valla para senpre.

Feyta a dita carta en Monforte dia, era sobredita. Testemoyas que presentes foron: Gonçalvo Garçia, Martin Affonso, Lourenço Yanes, clerigos do couto de Monforte; Ruy Gomes, Afonso Peres, mercador, visinnos de Monforte, et outros.

Eu Françisco Yanes, notario publico polo conde don Fernando en Monforte et en seus coutos, a todo esto presente fuy con as ditas testemoyas, et por mandado das ditas partes esta carta scrivi et este meu signo aqui fis en testemoyo de verdade que tal he.

Eu Arias Peres, raçoeyro, et notario publico de Lugo dado por auctoridade do sennor obispo desse lugar, vy et lii a dita carta scrita en papel, signada con signal do dito Françisco Yanes, notario sobredito, segundo por ella paresçia, et a rogo et por mandado do dito sennor obispo a dita carta vervo por vervo aqui trasladey et en este trasllado puge meu signal en testemoyo de verdade.

Que fuy feyto en Lugo, XXVIII dias d’agosto, era de mill et quatroçentos et seys annos.

Testemoyas: don Ruy Gonçalves, mestrescolla; Arias Ferrnandes, raçoeyro de Lugo; Pedro Ferrnandes de Sonar; Ruy Ferrnandes, camareyro do dito sennor obispo, et outros.