GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Fragmentos de notarios

D54
1459, abril, 4
Lopo de Buxán adquire en poxa por 550 mrs. dous leiros de viña de Xoán de Camba. (fol

Remataçon da viña de Joan de Canba.

En este día día foy (feita venda e remataçon)* /outro pregon\ dos dous ley-ros de viña do dito Joan de Canba enno dito Lopo de Bujan por quinentos et çincoeenta (ps)* pares de brancas a pedimento do dito Fernando Afonso e non ouvo quen por elles mays dese. (fol. 22)