GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Tombo de Celanova

137
1033/ 03 / 22
Relación das herdades dos mellarios de Mazaneto que son do mosteiro de Celanova.
TC, fol. 51r.
Era M LXX I. Notum die quod erit XIº Kalendas Aprilis.

Notitia vel inventio (sic) de hereditates de mellarios de Mazaneto que sunt de monasterio de Cellenove. Id sunt, villa de Fallelli integra; villa de Seniorini integra exceptis IIas lareas de Aspadio tenent eas suos filios; villa de Cartemiro integra; et villa de Ligo medietate integra et illa alia tenent ea suos filios; de villa de Gundemaro medietate integra et illa alia media tenent ea suos filios; villa de Sonimiro Alvitiz integra; villa de Elisa Viliulfiz integra quomodo venit de carrale de Cersariolas et inde ad illa nugaria in ripa Fragoso; villa de Felix integra exceptis illa varcena que iacet in ripa de Fragoso; villa de Rivila integra; villa de Fraxeno integra que fuit de Iacob et de suos iermanos exceptis tres lareas de Elias Alvat; villa de Adulfo que iacet in Albini super Puzal integra, exceptis lareas duas de domna Gunterode; villa de ripa Mineo que fuit de Elias Dulcemiriz integra et dedit eam pro renovo; villa de Ga\r\cinos integra exceptis de Gunterigo et de Sancto Iacobo; villa de Trasilli integra; villa de Lunes medietate integra et illa alia tenet cum filios suos; villa de Pausata ab integro per suis locis et terminis antiquis; de villa de tio Seniorino integra; villa de Zani integra et fuit Mannio; de villa de Astrago de illos sautos et de illas terras et de illos pumares IIas VIIas et media; de villa de Alpadio medietate et illam aliam tenent eam filios suos; de villa de Adaulfo de Gateinos medietate integra et illam aliam mediam tenent eam suos filios; de villa de Gundisalva iermana de Elias medietate integra et illa alia media tenet eam domna Gunterode confrada; villa de Vilifonso monacho integra et iacet in Meizo; villa de Armentario integra; villa de Gonara; villa de Floridio et de Andrias integras; de villa de Sisnando medietate integra et illa alia abet illa pro si; et villa de Cellariolo VIIas IIas et media usque plega in aqua de Sancto Martino; villa de Elias Erigiz in Meyzo integra; villa de Berulfo integra; villa de Adaulfo integra; vineas de Mauni que iacent in prato iuxta casamde Revelle integras; villas de Mellarios que iacent in Puza de Kedesendo et de Adaulfo et de suos germanos integras; villa de domna Otrocia in Puza integra; in Mazaneto villa de domna Gudina iermana de Goldres Alfidiz integra; in Cartelli villa de Onorico integra et misit eam pro renovo.