GMH/ÍNDICE A-Z

341
1336, febreiro, 28. Lugo
Sentenza pronunciada polo Cabido de Lugo no preito mantido por don Arias Pais, tesoureiro, e don Pedro Eanes, administrador do mes de febreiro, sobre os décimos dos casais de Mangoi e Fingoi.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 7r.

Sabeam quantos esta carta viren commo fose contenda entre don Arias Pellaes, thesoreyro da iglesia de Lugo, en nome da iglesia de Santa Maria Magdalena que perteeçe a a thesoureria, da huna parte, et Pedro Eanes, teente la amiistraçon do mes de freveiro, da outra, sobre los diçimos do casal de Maagoe et do de Fingoe que son de Costança Lopes, muller que foy de Fernan Rodrigues do Canpo, et de seus fillos, et sobre la herdade da Devesa de que diçia o dito amiistrador que devia aver o diçimo, et o dito thesoreyro diçia que non, salvo da herdade dos Cavalleyros. Nos Fernan Aras, dayam, et o cabidoo da iglesia de Lugo, por presentar contenda et iuyso de anbas las partes et de seu consintimento acomendamos a don Alvar Dias, archidiago de Sarria, et a Iohan Gonçalves, raçoeyro da nosa iglesia et notario publico de Lugo, que feçese sobre esto enquissa por que cada huna das partes ouvese o seu dereyto. Os quaes archidiago et Iohan Gonçalves tiraron verdade de aquelles de quen mellor et mays compridamente la poderon saber, la qual enquissa tirada et exeminados los ditos das testemoyas que sobre estas cousas diseron lo que sabian, estando iuntados en cabidoo julgamos et por sentença mandamos que, la amiistraçon do mes de freveiro aia ben et compridamente todos los diçimos do casal nomeadamente de Maagoe que foy do bispo don Rodrigo de aquellas leyras sabudamente, et que perteeçen a vos dos Caballeyros hu quer que iagan tan ben en Maagoe commo en Fingoe, et de todas las outras herdades de fora parte que non son da vos dos Cavalleyros, mandamos que leve os diçimos ben et conpridamente la iglesia da Madaglena, et os diçimos meudos do casal de Maagoe segunt que ata aqui os levo. Outrosi mandamos que da herdade da Devesa sobre que era contenda entre o dito thesoreyro et o amiistrador que la iglesia da Madaglena leve las duas partes do diçimo, et la amiitraçon la terça. Et mandamos a Iohan Ferrnandes, coengo, et Affonso Eanes, raçoeyro da nosa iglesia, que vaan peegar et saber las herdades da vos dos Cavalleyros hu quer que iagan por que la dita amiistraçon sabia de quaes herdades deve aaver o diçimo. Et esto mandamos todavia que fique guardado o seu dereyto a as cappellas de Santiago et de San Pedro et de San Marcho. Et por que esto non vena en dulta mandamos a Iohan Gonçalves, raçoeyro et notario sobredito, que feçese ende esta carta et a escrivise no livro do cabidoo. La qual sentença dada los ditos thesoreyro et amiistrador consintiron en ella, et prometeron d’estar a ella.

Feyto foy en Lugo enno thesouro da dita iglesia pustrimeyro dia de freveyro, era de mill et CCC LXX et quatro annos.

Testemoyas: don Fernando Aras, dayam; don Diego Ferrnandes, archidiago de Neyra; don Alvar Dias, archidiago de Sarria; Johan Ferrnandes, coengo; Affonso Eanes et Iohan Gutierres, raçoeyros; Françisco Guilelmes ts. Et yo Iohan Gonçalves, raçoeyro et notario publico de Lugo, a esto que dito he presente fui et a rogo do dito thesoreyro et amiistrador et por mandado dos ditos dayam et cabidoo en este livro fige escrevir la sentença sobredita et puge y meu nome et meu sinal en testemoyo de verdade.