GMH/ÍNDICE A-Z

2

a
xaneiro, 1

Pedro Vázquez solicítalle a Gómez Afonso o pagamento das dereituras atrasadas de cinco ou seis anos que lle debe por unha casa. (fol. 1v)

Pero Vasques. Foy dado por nehuun este test.

(En este dito dia, enna Praça do Canpo, Pero Vasques requerio a Gomes Afonso de Çareda que a dereytura que lle devia porlas casas da Rua da Pixotaria, que lla pagase de çinqo ou seys annos a esta parte que diso que lle eran devidos, senon que protestava etç. e de as reçeber como senorio propiatario etç. e o dito Gomes Afonso diso que negando suas estimaçoes et protestaçoens que o desen con sua resposta. Tests. Martin Peres, Gonçalvo Yanes mercador, Gomes seu criado)*.