GMH/ÍNDICE A-Z

6
1300, marzo, 2

O bispo don Rodrigo confirma o privilexio que El-Rei don Fernando lle concedeu a don García López, mestre da Orde de Calatrava, dándolle a vila de San Esteban de Puerto a cambio da casa de Osorio, en Pulla.

RISCO: ES, t. XLI, con referencia á bula da devandita orde, p. 156.