GMH/ÍNDICE A-Z

331
1355, decembro, 28. Lugo
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 4r; Libros, lib. 6289 con referencia ao Lib. A, fol. 4.

Sabeam quantos esta carta viren, commo eu Aras Pellaes, thesoreyro da iglesia de Lugo, dou por iur de herdade para senpre iamays a o cabidoo et a os coengos d’aniverssario da dita iglesia, hunas casas que eu ey en Burgo Novo sub a capella de Santiago de Lugo, con sua cortina et con seu seydo et con todas suas pertenenças et dereyturas que son entre la casa do bispo que ten en prestamo Garçia Prego, et entre la outra casa que he de Maria Pelaes minna yrmaa, as quaes casas foron de meu padre, Pay Rodrigues, et de minna madre, Moor Eanes, et que eu conrpey a meus yrmaos et yrmaas segundo se conten ennas cartas que eu di a o dito cabidoo en esta raçon, con tal condiçon que o dito cabidoo que faça cada anno duas proçissoes solempnes: huna en dia de Santo Thome apostolo et outra en dia de Sant Iohan evangelista terçer dia depoys de Natal; et dous aniversarios por las almas dos ditos meus padre et minna nana, et por aquelles a que soo tenudo. Et hun destes aniversarios que se diga en outro dia de San Thome que seia dia de requien et outro aniversario en outro dia de San Iohan sobredito. Et eu en meus dias que tena et aia o usso froyto das ditas casas, et de cada anno por las ditas proçissoes et aniversarios triinta moravedis desta moneda branca a VIIIº soldos o moravedi, conven a saber: los XV moravedis por dia de Sant Thome et os outros XV moravedis por dia de Sant Iohan. Et depoys de meus dias que fiquen as ditas casas livres et desenbargadas a o cabidoo sobredito con todos los boos paramentos que y foren feytos. Et porque esto seia mays çerto meto enno iur et enna propiedade das ditas casas a Iohan Ferrnandes, raçoeyro da dita iglesia, en nome do dayam et do cabidoo, cuio procurador he, que as reçiba por elles con aquellas condiçoes que ditas son. Et nos Fernando Aras, dayam, et cabidoo sobreditos, por nos et por nossos suçessores, prometemos de faser cada anno as ditas proçissoes et aniverssarios enno tenpo sobredito, et reçebemos esta doaçon que vos, o dito thesoreyro, façedes a nos et a a dita iglesia. Et por que esto seia çerto rogamos et mandamos a Ruy Ferrnandes, notario publico de Lugo, que feçesse ende esta carta en este livro do cabidoo.

Que feyta en Lugo enno thesouro da dita iglesia XXVIIIº dias de dezenbre, era de mill et CCC LXX et tres annos.

Testemoyas que foron presentes: o sobredito dayam, don Fernan Aras; don Diego Fernandes, archidiago de Neyra; don Alvar Dias, archidiago de Sarrea; don Pedro Roys, archidiago de Deçon; don Gonçalvo Garçia, meestrescolla; don Pedro Iacome, juys; Iohan Ferrnandes et Fernan Affonso, coengos de Lugo; Pedro Ferrnandes, clerigo ts.

Et eu Ruy Ferrnandes, notario publico de Lugo, sobredito dado pe-lla auctoridade do bispo desse miismo lugar a esto commo sobredito he presente fuy et a rogo dos sobreditos dayam et cabidoo et thesoreyro esta carta escrivi et puge en ella meu signal en testemoyo de verdade.