GMH/ÍNDICE A-Z

203
1007
Inventario das herdades adquiridas por Cresconio na villa de Sabucedo.
TC, fol. 71v.
Inventario de hereditate de Savuci quam comparavit ille prepositus domnus Cresconius. Id est hereditatem que fuit de Petro et uxore sua Trasili, unde fecimus cartam de ipsa hereditate de Savuci quam ibi habuimus que fuit de parentibus nostris, tam de comparato sive et de avios nostros tam domum quomodo vineas, pumares, ceresares, ficares, manzanares, nucares, terras cultas vel incultas, petras mobiles vel inmobiles, aquas cursiles vel incursiles, quantum in ipsa villa ad prestitum hominis est vel sesegas molinarum quantum in nostro iure semper habuimus. Et accepimus de vos pretio bove Iº, vino modios VIIII, centeno modios VI, karnario uno. Et de ipso pretio nihil aput vos remansit indebitum.

Era XL V post Milesima.

Item ibidem in Savuci alia hereditas que fuit de Senatrudia et de filiis suis Badamondo et Favila. Damus in ipsa villa nostram hereditatem quam abuimus de avios et parentibus nostris sive et quam ibidem ganavimus de nostro ganato sive et que comparamus. Damus vobis de ipsa hereditate tres portiones et remanet pro nostra parte una quarta integra. Damus vobis casas, domus, vineas, pumares, ficares, cesares, terras cultas vel incultas, aquis aquarum, montes, fontes, pascuis, paludibus, vel sesegas molinarum quantum in ipsa villa ad prestitum hominis est sive et linares. Et accepimus de vos pretium vino modios LXX.

Era XL V.

Item ego Savegodo una cum filiis meis Gualamiro et Gelvira, vobis domno Cresconio preposito damus vobis in ipsa villa Sabuci nostram hereditatem. Et abuimus ipsam hereditatem de patre nostro Gualamiro et de matre nostra Miti, quam ibi abemus ipsam villam ingenuam. Damus vobis eam ab integro sine tota calumnia sive de domna Gonema sive et de illo mandamento, et illa alia damus vobis ab integro in ipsa villa; damus vobis in casas, domus, vineis, pumares, ficares, cersares, nucares, amexinales, terras cultas vel incultas, aquis aquarum, montes, fontes, pascuis, paludibus, sesigas molinarum, quantum in ipsa villa ad prestitum hominis est. Et sic concedimus vobis illo linare qui iacet sub sancta Eolalia ad illo molino de Fonso. Et sic eam confirmo Fonso carta de ipso linare. Et accepimus de vos unum karnarium quomodo et Savegodo. Et item alios linares qui iacent sub casa de Osori meo circa molino de Potenzo, et accepimus de vos pretium una vacca cum suo filio in modios XV, centeno modios VIIII, tritico modios IIIIor in modios V, vino modios VIIII sub uno solidos IIIIor, et inde IIos quartarios IIos (sic) que nobis bene complacuit.

Era XL V post Milesima.

Materias

abadesa; adulterio; agua; apeo; árbore; arqueoloxía; arquivo; auto xudicial; avó; avoa; besta; boi; cabalo; cama; camiño; canle; casas; castro; cebada; centeo; coiro; concello; crego; débeda; doazón; enxoval; esposa; esposo; familia; fianza; filla; fillo; fonte; froiteira; gando; gran; herdanza; horta; inventario; irmá; irmán; labores; lagar; leira; linde; mámoa; millo miúdo; montes; monxe; mosteiro; muíño; muller; nai; neto; ovella; padriño; pagamento; pai; panos; partilla; pedra; pena; pesqueira; poboador; pomar; prepósito; presbítero; regato; rei; río; roupa; saia; saión; semente; senra; sentenza; servo; sobriño; sogro; soldo; souto; testemuña; tía; trigo; vaca; valado; vedraños; venda; viña; viúvo; xenro; xuíz; xurisdición

Persoas

Adolfo; Adolfo Gresúlfez; Adolfo Trasúlfez; Alberte; Amigo; Ansilde; Ansur, monxe; Ariastre; Árxilo; Ascarico; Bera; Can; Cargo; Chamua; Codiño; Cotón; Cresconio, preposito de Celanova; Creses; Domingo; Don Guldres; Dona Tareixa, abadesa; Egas; Egas Gresúlfez; Elías, monxe; Elvira; Émilo; Éxilo; Ferronio; Flavino, saión; Froila Mudilánez; Froilo; Frunilde; Gaudencio; Goda; Godiña; Gondi; Gonta; Gontemiro; Gresulfo; Guiliúlfo; Guldres; Gunderona; Gundulfo; Guntiña; Hispano; Ídilo; Lalo; Leudegundia; Malasco; Muno; Odoario; Odoario Adólfez; Odoario Vermúdez; Olide; Onesinda; Oveco; Paio Fidélez; Pedro; Peno; Pinote; Prenripia; Quedulfo; Recevara; Roi; Sabatina; Sendino Gresúlfez; Señoriña; Siseberta; Sisnando; Sona; Téudila; Vasquida; Vidisclo; Vidisclo Lucídez; Zacarías; Zano

Outros

Celanova, concello; San Salvador de Celanova, mosteiro; Santa María de Vilanova, mosteiro; Terra de Búbal

Lugares

Portela, Santa Baia; Sabuz; Sancta Eolalia