GMH/ÍNDICE A-Z

132

marzo, 4

Afonso de Salvaterra confesa ter recibido en nome de Fernando Pérez de Pilarno, colledor dos pedidos do rei nesa aldea, 90 mrs. que lle entregou Fernando Nugueira, morador en Bentraces. (fol. 41)

Fernando Nugeira.

A IIII dias de março, Afonso de Salva Terra diso et confesou por ante min o notario e tests. de juso escriptas que reçebera, en nome de Fernando Peres de Pylarno, de Fernando Nugeira, morador en Ventrases, noveenta mrs. branca en tres dños. os quaes del reçebeu en nome do dito Fernando Peres, dos mrs. dos pedidos del rey que el collia da dita aldea. Tests. Gonçalvo Yanes mercador, Pero Bibiaas, Afonso Yanes de Ventrases, Joan do Bouteiro. (fol. 41)