GMH/ÍNDICE A-Z

359
1363, xaneiro, 5
venda

Gonzalo Iáñez, reitor da igrexa de San Fitoiro, véndelle a Lopo Rodríguez de Sabadelle todas as súas herdades en Sabadelle, por 180 mrs.

ACOu, Escrituras X, 32

Sabean quantos esta carta viren que eu Gonçalvo Eanes clerigo e reytor da igleia de Sam Fitoyro, por min e por toda mina voz vendo para senpre et logo por esta presente carta entrego e meto en corporal posisom a vos Loppo Rodrigues escudeiro fillo de Rodrig’Ares e de Aldonça Rodrigues que foron, morador en Sabadelle, todos quantos herdamentos de vinas e cortinas, terreos de pan e para pan e arvores e cassas e cassarellos e foros e dereitos e dereituras que eu ey e me perteençen commo quer e en qual quer maneira e por qual quer rason em toda a dita freguisia de Sam Martiño de Sabadelle por hu quer que elles e cada huun delles vaan a montes e a fontes con todos seus dereitos, jures e perteenças, as quaes me a min perteençen e perteençer deven daver na dita freguisia por parte de Tereyia Martines mina madre que foy, asy que vos que os aiades e toda vossa voz para senpre e pesuyades em jur derdade et façades delles e de parte delles toda vosa livre propia voontade e o que vos ende aprouver e en elles asy commo de vosa coussa propia. Ca outorgo que reçebi de vos todo aquel preço que a min e a vos aprouvo de me por elles dardes, conven a saber çento e oyteenta mor. de diñeiros brancos desta moeda husavyl que ora corre de dez diñeiros cada mor., et dos quaes me fazedes logo boa paga en diñeiros feytos e contados e avedes ia feyta, de que me outorgo logo por entrego e ben pagado en presença do notario e testemuyas adeante escritas, e renunçio aa exçepçon de nunumerata. Et logo todo jur, dereito, señorio, posisom, propiedade, voz e auçon e demanda que eu ou mina voz em esto que sobre dito he que vos vendo avya ou poderia aver commo quer e em qual quer maneira, todo o tiro e removo e parto e saco e traspasso de min e de toda mina voz para senpre et poñoo en vos e en toda vosa voz para senpre por esta presente carta. Et para vos e toda vossa voz seerdes anparados e deffesos para senpre a dereito con esto que vos vendo, obrigovos todos meus beens gaañados e por gaañar. Et demays poño en penna que quen quer da mina parte ou da estraia que vos contra esta venda veer en parte ou en todo, que aia a ira de deus e a mina maldiçon et peyte a vos ou a vosa voz por penna o preço dobrado et aa voz del rey outro tanto, et a penna pagada ou non que esta carta e venda e coussas sobre ditas e cada huna dellas fiquen firmes e vallan para senpre. Esto foy en Ourense, çinco dias do mes de janeiro, era de mill e quatroçentos e huun annos. Testemuyas Domingo Affonso da rua dos Çapateiros e Fernand Affonso seu fillo, Aras Martines seu home, Gomez Lourenço home de Roy Martines de Sabadelle.

Et eu Viçente Suarez notario publico da çibdade d’Ourense pelo bispo e pola igleia desse lugar que a esto presente foy e o escrivy e meu nome e sinal aqui fige que tal he.

(sinal)

[reverso] Carta de Sabadelle de venda que fezo Gonçalvo Yanes clerigo

reytor da igleia de Santa Fitoyro a Lopo Rodrigues.