GMH/ÍNDICE A-Z

620
1358, marzo, 23. Lugo
O Cabido de Lugo afóralle a Afonso López, clérigo do coro, durante a súa vida, unha casa na cidade por renda anual de 15 marabedís e coa obriga de pagar a soldariza.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 107r.

Sabeam quantos esta carta virem commo nos, o cabiidoo da iglesia de Lugo, con outorgamento de don Lopo Domingues, juyz de Lugo, vigario de don Diego Ferrnades, dayan dese lugar, avervamos a vos Affonso Lopes, clerigo do coro de Lugo, por en toda vosa vida, a nosa casa que esta en Lugo juntada con as casas de Gonçalvo Eanes, raçoeyro de Lugo, a qual foy de Gonçalvo Garçia, meestrescola de Lugo, en esta maneyra conven a saber: que avedes a morar a dita casa et manteerla en boo estado et fazer en ela bon paramento, et avedes a dar por ela, de cada anno, a o dito cabiidoo quinze moravedis por dia de Iohannes et Pauli, d’oyto soldos o moravedi, et pagardes a soldariça, et se algun mao paramento feçerdes na dita casa que o corregades d’aquel dia que vos mandaren a quinze dias, commo mandaren dous omes boos do dito cabiidoo, et non na corregendo que o dito vervo seia ningun; et a pasamento de vos, o dito Affonso Lopes, ha de ficar a dita casa feyta segundo oge este dia esta, et livre et quita et desenbargada a nos, o dito cabiidoo, con todo-los boos paramentos que en ela foren feytos.

Et eu, o dito Afonso Lopes, asi reçebo de vos, o dito cabiidoo, o dito vervo da dita casa, et obligo min et meus bees para comprir et pagar todo o que sobredito he. En testemoyo desto nos as ditas partes rogamos et mandamos a Domingo Peres, notario publico de Lugo, que feçesse desto dous publicos estromentos o hun deles para o livro de nos, o dito cabiidoo, et o outro para o dito Affonso Lopes. Que foy feyto en Lugo viinte et tres dias de março, era de mill et trezentos et noveenta et seys annos.

Testemoyas: don Affonso Gomes, arçidiago de Deça; don Vaasco Rodrigues, arçidiago de Deçon; don Vaasco Diaz, arçidiago de Triacastela; don Lopo Domingues, juyz; don Alvar Rodrigues, thesoreyro; Iohan Diaz, Thomas Gomes, Gonçalvo Eanes, coengos; Gonçalvo Eanes, Diego Eanes, raçoeyros de Lugo, ts.

Et eu Domingo Peres, notario publico de Lugo, dado por la actoridade do bispo desse miismo lugar, a esto presente foy et a rogo das ditas partes esta carta scrivi et puge en ela meu signal en testemoyo de verdade. (+).