GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Documentos da catedral de Lugo. Século XIV

460
1345, marzo, 12. Lugo
O deán e o Cabido de Lugo afóranlles a Gonzalo Fernández e á súa muller e a unha voz o casal de San Xulián, próximo á cidade de Lugo, por renda anual de 20 marabedís.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 44v.

Sabeam quantos esta carta virem commo nos Diego Ferrnandes, dayam, et o cabidoo da iglesia de Lugo, avervamos a vos Gonçalvo Ferrnandes, fillo de Fernando Alvares, coengo de Lugo, que foy, et a vossa muller Maria Pasqual, et a huna perssoa qual nomear o postrimeyro de vos en vida ou en morte, o noso casal de Sant Iullao çerca da villa de Lugo, que he dos aniverssarios, con todas suas dereyturas et pertenenças, casas, arvores et formaes, a monte et a fonte, per hu quer que vaan, con tal condiçon que vos et a dita perssoa que lavredes et paredes ben as herdades do dito casal, et dedes cada anno a quen tever os ditos aniversarios, viinte moravedis, d’oyto soldos o moravedi, desta moneda del rey don Alfonso, et o que lavrar o dito casal ha a seer defeso et anparado commo os outros serviçaes da iglesia de Lugo. Et a pus passamento de vos et da dita perssoa ha de ficar o dito casal livre et quito et desenbargado a os ditos aniverssarios con todo los boos paramentos que y foren feytos.

Et eu, o dito Gonçalvo Fernandes, por min et po-la dita Maria Pasqual et po-la dita perssoa, asy reçebo de vos, os ditos dayam et cabidoo, o vervo do dito casal, et obligo meus beens por min et po-la dita perssoa para o conprir en todo, et demays para o comprir commo dito he et para vos pagar os ditos moravedis dou-vos por fiador a Vaasco Dias, coengo de Lugo, el presente et outorgante. Et por que esto seia çerto nos, os ditos dayam et cabiidoo, mandamos seellar esta carta de nosso seello, et por mayor firmedue rogamos et mandamos a Domingo Peres, notario publico de Lugo, que posesse en ella seu signal.

Que foy feyta en Lugo doçe dias de março, era de mill et CCC LXXXta et tres annos.

Testemoyas: don Diego Ferrnandes, dayam; don Alvar Dias, arçidiago de Neyra; don Pedro Aras, meestrescola; Vaasco Rodrigues, coengo de Lugo.

Et eu Domingo Peres, notario publico de Lugo dado por auctoridade do bispo desse miismo lugar, a esto presente foy et a pedimento dos sobreditos esta carta scrivi et puge en ella meu signal en testemoyo de verdade.