GMH/ÍNDICE A-Z

D8
1459
Afonso Pérez declara o que adebeda de alcabala pola venda de zapatos. (fol. 2v)
(Et) despois desto, ena (...) et sete dias do dito (...) anno, o dito Afonso Peres diso que (...) que lle fora feito porlos ditos (...) dos ditos Diego das S(eixas ...) sobre la dita alcavala da çapa(taria ...) en seu juramento deçesorio diso (...) que feyto avya que de todos (... con)prara et vendera et de (... pertees)çente a dita alcavala que perteesçia as (...) da çapataria que lles non dev(...) de çincoeenta et çinco mrs. (...) branca en tres dños. et esto que asy (...) porlo dito juramento que feito avya por min Al(varo Afonso notario) que escusando a Joan Paas notario (...) este nagoçio. Tests. Diego Rodrigues recadador et Gonçalvo Peres rejedor, Loys Garçia.