GMH/ÍNDICE A-Z

D179
1459, maio, 9
Sentenza pola que a viúva e herdeiros de Afonso Anes deberán pagar a Tomé, pedreiro, vinte e cinco mrs. por unha espada que este empeñara ao dito Afonso Anes. (fol. 54v)

Foy dada por nehuna que he paga. Tome.

(A IX dias de mayo os ditos alcalldes, audiençia da terça, mandaron por sentença a moller (de)* que foy de Afonso Anes et aos erdeiros do dito Afonso Anes, que a IX dias desen et pagasen a Tome pedreiro que presente estava XXV.
vellos con as costas dereytas que leixaron en seu juramento deçesorio quanto vallia a dita espada et se a enpenara ao dito Afonso Anes, o qual declarou que lle enpena a dita espada por XXV.- et jurou que vallia LX.- et mandaron que lle pagase por ela L.- et desto que se descontase XXV.- et que lle pagase outros XXV.- con as costas. Tests. Afonso Peres, Gonçalvo de Calvos, Alvaro Fernandes, Gonçalvo do Bouteiro)*. (fol. 54v)