GMH/ÍNDICE A-Z

352

agosto, 20

Tereixa Pérez a moza, veciña de Monterrei, outorga poder xeral ao xastre Afonso de San Pedro. (fol. 107)

Tereija Peres a moça.

En este día Tereija Peres a moça vesiña da vyla de Monte Rey feso seu procurador jeeral e abastante en todos seus pleytos que ela aja e ha e ouver contra quaes quer personas ou que outras personas ajan contra ela a Afonso de San Pedro alfayate vesiño d’Ourense, que os posa segyr e procurar etç. e para que posa reçeber e recadar todos e quaes quer mrs. que lle devan e de seus beens e dar carta e cartas de pago etç., con poder de sustetuyr etç. e obrigou seus beens etç. poder abastante etç. Tests. Loys Gonçalves de Valladolid e Diego Meendes escripvanos del rey, Rodrigo escripvan et Joan do Bouteiro.