GMH/ÍNDICE A-Z

565
1350, novembro, 12. Lugo
O deán e o Cabido de Lugo afóranlle ao racioneiro Rui Gómez e a unha voz o casal de Vilarqueimado, na freguesía de San Vicente de Pedreda, por renda anual de oito marabedís e a obriga de construír unha casa e un celeiro.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 72v.

Era de mill et CCC LXXX VIIIº annos, XII dias de novembro.

Sabeam quantos esta carta virem commo nos Diego Ferrnandes, dayam de Lugo, et o cabidoo desse lugar seendo juntados en cabidoo enno coro da nossa iglesia por canpaa tangida segundo avemos de custume afforamos et avervamos a vos Ruy Gomes, raçoeyro, por en toda vossa vida et de huna pessoa semellavel de vos qual vos nomeardes en vossa vida ou a tempo de vosso finamento, o nosso cassal de Villar Queymado, que he da messa de nos o cabidoo, con todas suas herdades et dereyturas et pertenenças, a monte et a fonte, sub signo de San Viçenço de Pedreda, a a tal condiçon que façades lavrar et parar ben as herdades do dito cassal, et que façades y huna cassa et hun çelleyro, a casa de paredes et cuberta de palla et o çelleyro de parede et cuberto de lousa. Et esta dita cassa et çelleyro feytos que vos et a dita pessoa que os mantenades en boo estado. Et avedes a dar feytas esta dita cassa et çelleryo a estes tres annos primeyros seguentes; et se as non derdes feytas nos ditos tres annos que perguades (sic) de penna a o cabidoo cinquaenta moravedis et pergades este vervo. Et avedes a dar, cada anno, de renda do dito cassal oyto moravedis, d’oyto soldos o moravedi, a a messa do cabidoo. Et ha pessoa que nomeardes no dito vervo que de, cada anno, a a dita messa do cabidoo des moravedis, et que vena reçeber o vervo del por cabidoo, et dar fiador que o cumpra.

Et a finamento de vos et da dita perssoa que o dito cassal con as ditas cassa et çelleyro feytos, segundo dito he, fique livre et quito a a messa do cabidoo con todos los outros boos paramentos que y foren feytos.

Et eu, o dito Ruy Gomes, que presente soio, assy reçebo o vervo et foro do dito casal para min et para a dita pessoa de vos, o dito dayam, et cabidoo por la maneyra et condiçoes que sobreditas son, et obrigo a min et a todos meus beens para o conprir en todo segundo dito he, et sub a dita penna. Et demays para o assy conprir, segundo dito he, dou-vos por fiador en todo a don Vaasco Rodrigues, arçidiago de Deçon, que se presente et outorgante a dita fiadoria, todo segundo dito he. Et nos, dayam et cabidoo, asi outorgamos o dito vervo a vos, o dito Ruy Gomes, segundo dito he, et por condiçon que se o dito arçidiago falleçer ante que vos que seiades vos tiudo a dar outro fiador en seu lugar, desse dia ata hun mes primeyro, sub a dita penna.Et eu, o dito Ruy Gomes, asy o outorgo.

En testemoyo desto nos las ditas partes rogamos a Jacome Guillelmes, notario publico de Lugo, que fesesse desto duas cartas en hun tenor a huna delas seellada con o seello do cabidoo para vos, Ruy Gomes, et outra con seu signal que a deytasse en este nosso livro do cabidoo.

Testemoyas: don Diego Ferrnandes, dayam; don Fernando de Deus, chantres; don Affonso Gomes, arçidiago de Deça; don Garçia Dias, arçidiago de Sarrea; don Vaasco Dias, juys; don Lopo Domingues, thesoreyro; Iohan Ferrnandes, Iohan Dias, coengos; Iohan Affonso, raçoeyro; Fernando Garçia, notario, ts.

Et eu Jacome Guillelmes, notario publico del rey en Lugo, a esto presente foy et a rogo das ditas partes esta carta scripvi en este livro do cabidoo et puge y meu signal en testemoyo de verdade.