GMH/ÍNDICE A-Z

144
1457

-144-

Este día, Sancho4 de Castro e Jon Ferrnandes e Ferrnand Peres e Alberte e Jon Lopes e / Jon de Carrasedo, clérigos, por si e en nome4 dos outros clérigos do dito arçi/dianádego, diserõ que nõ cõsẽtíã ẽna dita carta e que apelauã dela / e que nõ erã tyúdos473 de le leuar os morauidís474 de seu dereyto a outra parte, que vijndo / por eles475 a súas casas donde4 senpre foy custume4, que llos / pagaríã en seus lugares e benefiçios, segundo que o daríã por escripto, / et çétera. Testigos: os ditos e dõ abade. //

__________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
473. Primeiro escribiu tu e rectificou o u en y.
474. O m está escrito sobre un d.
475. Despois está riscado donde cun trazo por riba
.