GMH/ÍNDICE A-Z

A31
1380, maio, 10
Xoán González arrenda durante doce anos a Lourenzo Iáñez un lugar por dez fanegas de pan e tres libras de dereitura. (fol. 22-22v)
Sabeam quantos esta carta viren que (- - -)
(- - -)
(...) quantos esta carta viren que eu Johan Gonçalves de Can(...) (fol. 22)
(...)gedes cada anno des fanegas (de pam por)* pequenas de (...) por dia de Santa Maria dagosto por o almude que foy do dito (...) Gonçalves (noso)* /meu\ padre et darmedes por dereytura tres libras por (dia) de natal, et do al avello (edes) lyvre e quite de todo (outro) enbargo (obrigo min e todo)* et he posto que vos o dito (...) Anes que non talledes y madeyra nihuna salvo lumeseça (...) sia sen mallyçia. Et eu o dito (Lourenço Anes que so)* Johan Gonçalves obrigo min et todos meus beens para anparar vos o dito (Johan Gonçalves)* Lourenço Anes a dereyto enno dito tenpo dos ditos dose annos. Et eu o dito Lourenço Anes assy reçebo de vos o dito Johan Gonçalves o dito lugar que me arrendades por a maneira e condiçon sobre dita, e para lavrar e parar bem o dito lugar e pagar cada anno a dita renda obrigo a vos todos meus beens gaañados e por gaañar, posto que a parte de nos que contra esto pasar que peyte a parte que o conprir L mrs. de brancos e a vos del rey outros tantos, e a penna pagada ou non esta carta fique firme e vala enno dito tenpo dos dose annos. Feyta a carta X dias de mayo, era de mill e quatroçentos e des e oyto annos. Tests. que foron presentes Lourenço Anes do Monte e Johan de Bycaya e Gonçalvo (...) (fol. 22v)