GMH/ÍNDICE A-Z

376
1368, agosto, 10

sentenza

Sentenza dada por Fernando Martínez, chantre de Tui, cóengo e vigairo xeral do bispado de Ourense, sobre o pagamento de 10 mrs. anuais aos clérigos do coro para un aniversario polos bispos don Vasco e don Álvaro.

ACOu, Clérigos do Coro, 142

Sabbean quantos esta carta de sentença viren que en presença de min Fernan Gonçalves notario pubrico da çidade d’Ourense polo bispo e pola igleia desse lugar et das tests. adeante escriptas, paresçeron em juyso ante Fernan Martines, chantre da igleia de Tuy e coengo e vigario geeral do bispado d’Ourense, Lourenço Fernandes clerigo do coro da igleia d’Ourense et procurador da huniversidade dos clerigos do coro da dita igleia d’Ourense por huna procuraçon feita por Pero Maçia notario d’Ourense em nome dela da huna parte et Pero Eanes criado do thesoureiro Johan Peres que foy da dita igleia d’Ourense por sy da outra parte, et o dito Lourenço Fernandes em nome da dita huniversidade moveu sua demanda (...) contra o dito Pero Eanes diso que o dito Johan Peres thesoureiro que foy (...) testamento por notario e por testemunyas segundo fora sua voentade et entre las (...) mandara e ordinara que ordinara huna capela et que mandara (...) et que mandou que a dita capela que a tevesse o dito Pero Yanes (...) desse de cada anno para senpre aos clerigos do coro da dita igleia d’Ourense por todolos ditos herdamentos e beens que mandara aa dita cappela que o dito Pero Yanes tiiña des mor. de diñeiros brancos de des cada mor. et que os ditos clerigos que pelo tenpo fosem na dita huniversidade que disesem de cada anno para senpre huna miinssa de requiem cantada na dita igleia de Sam Martiño d’Ourense no altar do Croçifiso por sua alma e do bispo dom Vasco e do bispo dom Alvaro, et esta miinssa que a disesem de cada anno por dia de kalendas janeiras ou em outro dia. Et diso que os clerigos da dita huniversidade des que se o dito Johan Peres thesoureiro finara ata o dia doie que disseran a dita miinssa pola alma do dito Johan Peres thesoureiro e dos sobre ditos dom Vasco e dom Alvaro segundo que el mandara no dito seu testamento, et pero que o dito Pero Yanes era teendor da dita capela e dos beens della que lles non quisera nen queria dar nen pagar os ditos des mor. cada anno, pero que lles o dito Lourenço Fernandes pedira por moytas +. Por ende pedio ao dito vigario em nome da dita huniversidade que por sentença mandasse ao dito Pero Yanes que lle desse e pagase os ditos des mor. de cada anno do tenpo passado et daqui endeante para senpre. Et logo o dito vigario fas pregunta ao dito Pero Yanes que era o que disia contra esto. Et o dito Pero Eanes em respondendo aa dita demanda e contestando pleito sobre ela disso que era verdade que el que era teendor da dita capella que o dito thesoureiro ordinara em seu testamento que fesera por min dito notario e dos herdamentos e beens dela et que avya de dar en cada anno para senpre aos clerigos da dita huniversidade os ditos des mor. segundo que o dito Lourenço Fernandes desia, et que era prestes de faser pago dos ditos des mor. de cada anno aa dita huniversidade segundo que o dito Johan Peres thesoureiro em seu testamento mandara. Et enton o dito vigario vista a demanda do dito Lourenço Fernandes et a resposta et confessom do dito Pero Anes e o que as ditas partes quiseron diser e rasoar, avudo sobre elo seu consello, seendo en lugar de julgar, por sentença mandou ao dito Pero Anes que dese e pagasse ao dito Lourenço Fernandes em nome da dita huniversidade os ditos des mor. de cada anno que devese e era verdade que devia do tenpo passado, et daqui endeante que os dese e pagase de cada anno para senpre aa dita huniversidade segundo que o dito Johan Peres thesoureiro o mandara em seu testamento, et que os clerigos da dita huniversidade que pelo tenpo fosem que disesem de cada anno para senpre a dita miinssa de requiem cantada segundo que o dito Johan Peres thesoureiro mandara em seu testamento diser. Et a pedimento do dito Lourenço Fernandes o dito vigario condepnou o dito Pero Anes ennas custas dereitas. Dada foy esta sentença en Ourense, des dias do mes dagosto, era de mill et quatroçentos e seys annos. Tests. que foron presentes Martin Gonçalves notario d’Ourense, Affonso Fernandes reytor da igleia de Santa Marta de Moreiras d’Aguiar et Johan porteiro e Fernan Gomes escripvan homes do dito vigario, moradores em Ourense. + veses.

Et eu Fernan Gonçalves notario sobre dito que a esto que sobre dito he presente foy e em miña presença o fis escripvir e meu nome e signal y puge que tal he

(sinal) Tayxada en tres mor.