GMH/ÍNDICE A-Z

A22
1379, decembro, 27
Fernando González Ouxea, morador en Ribela, afora a tres voces a Afonso Domínguez unha pousa por terza de pan e viño, cuarta de cebolas e seis libras por dereitura. (fol. 15)
Era, dia e mes sobre ditos. Sabeam quantos esta carta viren que eu Fernando Gonçalves Ougeea, morador en Ribela, dou e outorgo a foro a vos Afonso Domingues et a vosa moller Maior Anes e a outras tres /voses\ a miña pousa que esta a su Pousada /a que chaman o lugar do Paaço\ por tal pleito e condiçon que me dedes das herdades da dita pousa terça de todo pan et viño que deus y der /o vyño na vyña\ tam bem do que esta feyto como do que vos y feserdes e que me dedes por dereytura VI libras por dia de Sam Martiño e a quarta da (chusa que fes)* das cebolas, et con esto vay em foro as castañas do casar d’Escudeiros e a herdade de p(...) e as castañas. Aforo vos a dita pousa con todas suas entradas et seydas, a monte e a fonte con todas suas entradas e seydas et con todos seus dereytos e perteenças hu quer que vaam, et obrigo todos meus beens para vos anparar e defender a dereyto con esto (que) vos aforo. Et eu o dito Afonso Domingues que soo presente, por min e por a d(ita) miña moller que non he presente e por a ditas voses, asy o reçebo de vos o dito Fernando Gonçalves o dito lugar e pousa que me aforades et (...) e para ben e chantar da vyña hu vyr que conprir e para (...) cada anno a dita dereytura por o dito dia, obrigo min e todos (...) movyles e reyzes, gaanados e por gaanar et (...) (fol. 15)