GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Documentos do arquivo da catedral de Ourense (1289-1399)

350
1361, marzo, 21
foro

Lopo Rodríguez de Sabadelle afóralles a tres voces a Afonso Domínguez e á súa muller, María Domínguez, un casal en Vilarchao por terza de pan "tenporao", cuarta de "serodeo", un carneiro ou 5 mrs., un porco ou 8 libras, un mr. de pan branco e un almude de viño, e por loitosa a mellor cabeza.

ACOu, Escrituras X, 30

Sabbeam quantos esta carta viren que eu Loppo Rodrigues de Sabadelle escudeiro morador no dito lugar, afforo a vos Affonso Domingues e a Maria Domingues vosa moller que presente non he, moradores na freguisia de Sam Miguell de Calvelle no lugar a que chaman Villarchao, en vossas vidas danbos e dous et a tres vossas vozes apos do finamento de vos anbos nomeadas huna apos outra, et se as non nomeardes en vosa vida ou a tenpo de voso finamento que aquel que herdar os vossos beens de dereito seia voz e faça vozes en este afforamento suçesive. Afforovos o meu casar que eu ey enna dita freguisia no lugar a que chaman Vilarchao en que vos ia moravades, asy que vos e as ditas vossas vozes o aiades con todas suas entradas e seydas e con todos seus jures e perteenças e arvores e cassas por hu quer que el vaan a montes e a fontes et o lavredes e paredes bem de cada anno commo se non perca por mingua de boo lavor nen por mao paramento, et façades a min e a miña voz vos e as ditas vossas vozes foro de terça de todo pam tenporao, et foro de quarta de todo pan serodeo, salvo que vos non afforo a cortina que eu y teño tapada nenno paaço con seus paredeyros. Et por dereitura huun porqo boon ou oyto libras de diñeiros brancos por el desta moeda husavyl que ora corre de que contam qoreenta pares por tres libras con huun mor. en pam branco e huun almude de vino cada anno por dia de Sam Martiño do mes de novenbro. Et por dia de Sam Johan Bautista huun carneyro boon ou çinco mor. por el con outro tanto pam e vino. Et por loytosa a mellor cabeça que vos e vosas vozes ouverdes ao tenpo de vossos finamentos, et nonna avendo que se pague commo he custume da dita terra. Et en este tenpo que vos e as ditas vossas vozes proveades de comer e de bever ao moordomo que por min ou por miña voz y andar en quanto se coller o dito pam, sen o qual non devedes acoller o dito pam. Et se vos ou as ditas vossas vozes o dito casar ou parte del quiserdes vender, arrendar, deytar, supenorar, que o façades ante a min ou a miña voz ca a outro por aquel preço que vos outro por el der que seia sem maliçia, et non no querendo eu ou a miña voz por aquel preço e contia que o façades aa tal pessoa que seia semelavyl de vos et que conpra e aguarde todas estas condiçoens sobre ditas e cada huna dellas. Et ao finamento de vos e das ditas vossas vozes que o dito cassar fique a min ou a miña voz livre e quite e desenbargado de todo outro enbargo e carrego ninhuun, novydades alçadas e o foro e dereituras e loytosa pagada. Et para vos e as ditas vossas vozes seerdes anparados e deffessos a dereito con o dito casar, obrigovos todos meus beens gaañados e por gaañar. Et eu o dito Affonso Domingues que soo presente por min e pola dita miña moller que presente non he asy reçebo de vos o dito Loppo Rodrigues o dito cassar afforado en nossas vidas e polas ditas nossas vozes pelas condiçoens sobre ditas e cada huna dellas. Et para o todo asy conprirmos e aguardarmos commo dito he obrigamos vos todos nosos beens gaañados e por gaañar. Et he posto ontre nos as ditas partes que qual quer de nos ou da nosa voz que contra esto que dito he veer en parte ou en todo que peyte aa outra parte que o conprir e aguardar quiser por penna c mor. de diñeiros brancos e aa voz del rey outros tantos, et a penna pagada ou non que esta carta e afforamento fique firme e vala commo dito he. Esto foy en Ourense, viinte e huun dias do mes de março, era de mill ccc e noveenta e nove annos. Testemoyas que a esto presentes foron Meen Gonçalves escudeiro de dom Fernando de Castro e Vaasco Peres de Caçaligo de Velle e Johan Martines e Domingo Peres de Figeyroaa e Gonçalvo Rodrigues sobrino do dito Loppo Rodrigues e Johan de Calvelle.

Et eu Viçente Suarez notario publico da çidade d’Ourense pelo bispo e pola igleia desse lugar que a esto presente foy e esta carta e outra tal anbas en huun tenor partidas por .a.b.c. escrivy e en ellas meu sinal puge que tal he.

(sinal)

[reverso] Carta de Calvelle