GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Fragmentos de notarios

D32
1459, marzo, 13
O abade de Santa María de Monterrei demanda ante o arcediago de Baroncelle ao capelán da capela de María Martínez, sita na dita igrexa de Monterrei, por non querer dicir as misas que lle corresponden e negar ter tal obrigación. (fols. 10v-11)

Rodrigo Fernandes abade de Santa Maria de Monterrey.

A trese dias do mes de março de LIX annos, en Ourense ennos paaços de Joan Gonçalves de Deça arçediano de Baronçelle el presente, Rodrigo Fernandes abade de Santa Maria de Monterrey demandou a Gomes de San Pero que en como ten huna capela enna dita sua iglesia a que disen a capela de Maria Martines, porla qual diso que el era obrigado de diser de cada anno enna dita capela quatro meses cada día huna minsa et que as non queria diser et que pedía ao dito arçediano que por sua sentença defenetiva llas mandase diser. Et o dito Gomes de San Pero diso que era verdade que era capellan da dita capela, mays que non era obrigado de diser minsas nihunas et que o negava. E o dito Rodrigo Fernandes diso que o reçebese aa prova et que era prestes de provar como era (fol. 10v)
(...) de as diser. Et o dito arçediano reçebeu aa (...) a triinta dias. Tests. frey Joan (...) o prior da Madanella, Fernando Rodrigues (...)do Yabra, Rodrigo Lopes abade de Sebesinos.