GMH/ÍNDICE A-Z

29
1250/02/—.


María Muñiz véndelle a don Diego Gómez e á súa muller, dona Maior Afonso,  toda a súa herdade en Pobladura.

B.- Tombo, f. 16rv.

In Dei nomine, amen. Ego Maria Muniz, muier que fu d’Alfons Aluarez, fago carta a uos dono Diego Gomez et a uostra muler dona Maor Affonso de quanta herdad habemos en Pobladura de Coto ya habemos auer con exidas ya con entradas et recebimos de vos en prezo L mrs. et in roboracione quantum nobis placuid et uobis; que uos fagades de ipsa heredad elo que uos quesierdes por chamas. Se dalguno home este escripto quisiere quebrantar sea maldito et descumungado et peche a uos en coto C mrs. et aia dela uoz ya ipsa eredad dupled uobis en tal lugar ho en maior.

Facta carta in mense febrero, era Mª CCª LXXXª VIIIª. Reynando el re don Fernando en Leon, ya en Castella conna reina dona Johana. Tenendo Valencia Rui Gunzaluez Girom; tenendo essa // mota Fernan Gunzaluez. In sede legionensis episcopo Munio Aluarez.

Ego Maria Muniz, muger que fu de Alfonso Aluarez, esta carta que mandemos fazer con nostras manos e la roblamos et sinal fazemos.

Qui presentes fuerunt: do<n> Yuanes, clerigo. Don Esteuam. Don Pascual. Domingo Perez. Domingo Yuanes. Domingo Oueyero. Don Bertholame. Juan Perez.

Dominicus Ysidri notuit. (Signum).