GMH/ÍNDICE A-Z

272
1345, novembro, 21
condonación

Tareixa Iáñez libera a Gonzalo Pérez do Mato da carga de tres moios de viño polo lugar de Mende, que o seu marido Gómez Lourenzo Celeirón lle vendera sen o seu consentimento.

ACOu, Escrituras XII, 57

Conuçuda cousa seia a todos que en presença de min notario e tests. adeante escriptas, Tereia Anes moller de Gomez Lourenço de Çeleyroon, presente o dito Gomez Lourenço seu marido e outorgante, disso que seendo o lugar de Mee[n]de con suas perteenças seu dela por conpra que ela fezera de huna parte do dito lugar e o mays que o ouvera por canbeo que del fezera con o dito seu marido por outros beens que el vendera que eran seus dela, et estando ela en paçifica possisson do dito lugar, passava per gran tenpo que o dito Gomez Lourenço seu marido, non seendo ela presente nen no outorgando nen no sabendo, que vendera pelo dito lugar de Mee[n]de tres moios de vino cada anno para senpre a Afonsso Anes e Tereia Peres sa moller e a Marina Fernandes moradores em Ourense. Et disso que tanto que a ela perveera esta venda que a contra disera e non consintira em ela. Et agora que ela vendera o dito lugar de Meende a Gonçalvo Peres do Mato que era presente e que llo vendera sem carrega dos ditos moios. Por ende disso que ela daqui endeante dava ao dito Gonçalvo Peres e a sa voz toda auçon e defenson e todo outro dereito qual quer que ela avia e poderia aver para se poder defender o dito Gonçalvo Peres da carrega dos ditos moios que o dito Afonsso Anes e Tereia Peres e Marina Fernandes non podessem aver os ditos moios pelo dito lugar. Et desto em commo passou o dito Gonçalvo Peres pedio a min notario huun estormento. Esto foy em Ourense, viinte e huun dia de novenbro, era de mill e trezentos e oyteenta e tres annos. Tests. que forom presentes Fernan Martines vogado, Fernando Anes morador enna rua d’Oobra, Affonsso home do dito Fernan Martines.

Et eu Bernal Peres notario publico enna çidade d’Ourense porla egleia desse lugar que a esto presente fuy e em miña pressença esta carta fiz escripvir e meu nome e signal aqui puge em testemoyo de verdade que tal he.

(sinal)