GMH/ÍNDICE A-Z

70

1418, marzo, 14.
O Concello acorda que se entregase a un escudeiro de Afonso López de Valladolid, a cantidade correspondente para a súa despensa e a de 5 besteiros para leva-los maravedís do Rei ata Arzúa.

Quatorse dias do mes de março: sabean todos que em presença de min Rui Martines, notario publico jurado da çidade de Santiago e dos testemoyas adeante scriptos paraesçeron Martin Galos  et Johan Aras da Canna, alcalles enna dita çidade e Fernan Gonçales do Preguntoyro et Afonso Fernandes Abril, regidores jurados et (omes bõos) da dita çidade e diseron que lles foran requiridos por hũu escudeiro de Afonso Lopes de Valladolid, despenseiro de noso señor el rey que lle desen gya para levar çertos moravedis que tĩina enna dita çidade que eran para a despensa do dito señor rey e por ende que mandavan e mandaron a Pero Leiteiro, procurador do conçello da dita çidade, que presente estava, que de quaesquer moravedi que por lo dito conçello recabdava ou recabdase este dito anno que dese a Gonçalvo Sopas, que era presente, quorenta et oyto moravedis, branqua en tres dineiros para sua custa et doutros çinquo besteiros que mandavan que fosen con o dito scudeiro que levava os taes moravedis ata a vila de Arçua et que tomase carta de pago do dito Gonçalvo Sopas et que con el et con este mandamento lle seerian reçebidos en conta os ditos quoreenta et oyto moravedis et logo o dito Gonçalvo Sopas diso que se outorgava por entrego et pago dos ditos quorenta et oyto moravedis, os quaes reçebera para sy et para os outros beesteiros que con el avyan de yr enna dita gya. Testemoyas que a esto foron presentes Domingo Longo, Gil Peres et Rui Peres, ferreiro.