GMH/ÍNDICE A-Z

438
1434outubro, 6
Inés Afonso, en nome do seu fillo Gómez Prego, outorga poder a Goterre Afonso no preito que mantén con Afonso Ares e o Cabido sobre unha viña. (fol. 132v)

       

Eynes Afonso.

A VI dias de oytubro Eynes Afonso, en nome de seu fillo Gomes Prego, feso seu procurador et deu seu poder conprido a Goterre Afonso para que posa procurar hun pleyto que a con Afonso Ares e con o cabiidoo da igleia d’Ourense sobre rason da viña do Mollon etç. e procurar en elo con poder de sustetuyr etç. e obrigou os beens do dito moço etç. Contrauto etç. Tests. Martin Peres de Trella et Joan do Bouteiro e Joan criado de Loys Gonçalves. (fol. 132v)