GMH/ÍNDICE A-Z

109
1457

-109-

Seguro.

Este día, o dito Jon de Teyra e seu fillo, Ferrnand Paas4 segurarõ a Martjn / d'Oljueyra, cõ que ouverõ çerto rroýdo, de nõ lle errar de feyto e de / dito desonesto, d'oje en día, so pena4 de dous mjll morauidís, para o dito señor. / Obligárõse de mã comũ cõ todos seus bẽes. Outorgarõ carta firme / cõ poder a las justiçias e rrenũçiaçõ de leys, et çétera. Testigos: Lopo4 de Goyãs / e Jon Sobriño e Martjn Paas4. E das outras penas que os / dereytos queren368.

_________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
368. E das outras penas que os / dereytos queren está engadido despois do signo de peche da nota.